Przedstawiciele bractwa na św. Górze Athos

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Met, 19 października 2017

Na przełomie września i października miała miejsce wizyta przedstawicieli Bractwa Świętych Cyryla i Metodego na św. Górze Athos. Przewodniczący Bazyli Piwnik, członek Zarządu Głównego Piotr Potempa, o. ihumen German, Marcin Abijski oraz Włodzimierz Jaszczuk odwiedzili Świętą Górę by rozpocząć przygotowania do kolejnej pielgrzymki relikwii do Polski.

Ihumen monasteru Ksenofontos, archim. Aleksy, wyraził zgodę na przybycie do naszego kraju w roku 2019 relikwii św. wielkiego męczennika Jerzego. To kolejna, trzecia już, po św. Marii Magdalenie i św. Spirydonie, pielgrzymka relikwii organizowana przez Bractwo. Athoski monaster Ksenofontos poświęcony jest św. Jerzemu, a jednym z jego najcenniejszych skarbów jest właśnie ręka powszechnie czczonego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy. Jednym z punktów wizyty delegacji był również monaster Simonos Petras, skąd przed kilku laty przybyły do Polski relikwie św. Marii Magdaleny. Oprócz tego przedstawiciele Bractwa odwiedzili także monastery: Iviron, Chilandariou, św. Pantelejmona, Esfigmenou – z pieczarą św. Antoniego Pieczerskiego, Koutloumusiou, skit św. Andrzeja oraz kielie Burazery i św. Modesta.

Serdecznie dziękujemy za pomoc o. hierom. Gabrielowi Krańczukowi, który mieszkając od ponad 30 lat na św. Górze Athos zawsze pamięta o prawosławnych Polakach tak w modlitwach, jak i troszcząc się o przybywających licznie pielgrzymów.