Pierwszy w historii festiwal muzyki bizantyjskiej w Jassach (Rumunia)

Dominika Kovačević, 07 października 2017

W dniach 27 września – 1 października rumuńskie miasto Jassy stało się światową stolicą muzyki bizantyjskiej, a to za sprawą festiwalu, który zgromadził najbardziej znane chóry z Rumunii, Serbii, Grecji, Libanu i USA specjalizujące się w tym cerkiewnym śpiewie, przystosowanym do różnych języków i kultur. Na festiwal składały się wspólnie śpiewane nabożeństwa, wykłady oraz koncerty. Tegoroczna edycja festiwalu była pierwszą w historii.

Błogosławiąc inicjatywie i otwierając wydarzenie, ordynariusz metropolii Mołdawii i Bukowiny, której stolicą są Jassy, władyka Teofan, powiedział: Bizantyjski śpiew modlitewny daje odpowiedź nawet na pytania, które nigdy nie zostały zadane. Wraz z falą tego modlitewnego śpiewu dostajesz odpowiedzi na pytania, których może sobie nie zadałeś, ale które są ukryte w twej duszy. (…) W świecie, który jest ciągle zaniepokojony, nerwowy i w nieustannym ruchu nieładu, ciągłość modlitewnego bizantyjskiego śpiewu wciąż daje człowiekowi nadzieję. Muzyka bizantyjska pomaga duszy wznieść się ku Bogu.

Z kolei dyrektor festiwalu, archimandryta Chryzostom Rădășanu, wyjaśniając cel tej inicjatywy, stwierdził, że festiwal, jak sama jego nazwa wskazuje, jest celebracją. To celebracja chrześcijańskiego i bizantyjskiego dziedzictwa, tradycji przodków oraz nadziej pełnej radości co do przyszłości tej wspaniałej sztuki reprezentowanej przez śpiew bizantyjski. Ma to być odkrycie i odkrycie się w świetle sztuki i duchowości.

Festiwal rozpoczął się 27 września Boską Liturgią w soborze metropolitarnym w Jassach, której przewodniczył metropolita Teofan. Na Liturgii śpiewały trzy chóry: Chivotul (Jassy, Rumunia), Jovan Damaskin (Nowy Sad, Serbia) oraz Nectarie Protopsaltul (Bukareszt, Rumunia).
Nagranie video

Potem nastąpił krótki cykl wykładów, na którym wystąpili rumuńscy i greccy znawcy tematu.

Pierwszy dzień festiwalowy zakończył się koncertem w katedrze metropolitarnej chóru Jovan Damaskin i Nectarie Protopsaltul.
Nagranie video


Drugi dzień festiwalu rozpoczął się w auli Biblioteki Uniwersyteckiej w Jassach otwarciem wystawy manuskryptów zawierających zapisy śpiewu bizantyjskiego oraz premierą książki Kanon – jedna z najważniejszych form hymnografii bizantyjskiej autorstwa matuszki Timotei Țerea.

Ostatnim punktem programu był koncerty chóru Cappella Romana (Portland, USA) i mnichów z monasteru Hamatoura (Kousba, Liban) w Teatrze Narodowym.
Nagranie video


Trzeci dzień to konferencja w Metropolitarnym Muzeum pt. Piękno Bizancjum: od Muzeum do Epifanii oraz premiera książki Fascynująca tradycja pióra Teodora Baconschiego.

Od godziny ósmej do trzeciej rano natomiast w cerkwi św. Sawy trwało prawdziwe całonocne czuwanie święta Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy (cs. Pokrow) pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Damascena, na którym śpiewały trzy chórów: mnichów z Nea Skiti (Święta Góra Athos), z monasteru Hamatoura oraz akademicki chór Byzantion (Jassy, Rumunia).
Nagranie video wieczerni
Nagranie video jutrzni


Czwarty dzień to wieczernia z litiją w soborze metropolitarnym zaśpiewana przez chóry z Nea Skiti i Chivotul. Po niej w centrum handlowym Palas odbył się koncert świeckiej muzyki bizantyjskiej dwóch zespołów: Tsiamoulis Ensemble (Ateny, Grecja) oraz Anton Pann (Bukareszt, Rumunia).
Nagranie video


Ostatni dzień festiwalu był świąteczny: niedziela oraz 1 października, czyli święto Opieki Bogurodzicy, dlatego też rozpoczął się on Boską Liturgią w katedrze; śpiewały Grecki Bizantyjski Chór (Ateny, Grecja; został on założony przez słynnego Lykourgosa Angelopoulosa), chór Byzantion oraz chór z Hamatoury.
Nagranie video

Na koncercie finałowym, w tej same świątyni, zaprezentowały się Grecki Bizantyjski Chór oraz chór Byzantion.
Nagranie video


Na podstawie: ibmf.ro oraz doxologia.ro