polska: Spotkanie dotyczące monasteru w Supraślu

Spotkanie dotyczące monasteru w Supraślu

Katarzyna Draniewicz, 01 kwietnia 2016

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego zorganizowało prelekcję na temat Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Spotkanie odbyło się 31 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 5.

W pierwszej części spotkania zaprezentowano film pt. Monaster Supraski autorstwa Romana Wasiluka, w drugiej zaś zebrani mieli możliwość wysłuchania archimandryty Andrzeja (Borkowskiego), który opowiedział m. in. o pracach nad przywróceniem fresków w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. O procesie odtwarzania unikalnych na skalę światową fresków można obejrzeć również film pt. "Supraskie freski", który został zrealizowany przez East Film.

Fot. Marcin Surynowicz