Zmarł arcybiskup berliński i niemiecki Teofan

Anna Androsiuk, 13 września 2017

W poniedziałek 11 września 2017 r. w wieku 64 lat zmarł urzędujący biskup diecezji berlińskiej i niemieckiej Patriarchatu Moskiewskiego - arcybiskup Teofan.

«Trudno mi teraz zebrać myśli, z wielkim bólem piszę te słowa... Dziś o godz. 15:00 po długotrwałej chorobie zmarł nasz arcybiskup berliński i całych Niemiec Teofan... Prosimy o wasze modlitwy!» — powiedział sekretarz władyki i namiestnik monasteru św. Jerzego w Getszendorfie - ihumen Daniel Irbits.

Nieco później informację potwierdziła diecezja berlińsko-niemiecka.

Arcybiskup Teofan (w świecie Oleg Iwanowicz Galinskij) urodził się 8 lipca 1954 roku w mieście Biełaja Cerkow w obwodzie kijowskim na Ukrainie. Po ukończeniu szkoły średniej uczył się w Instytucie Technologii Chemicznej w Dniepropietrowsku.

W 1972 roku wstąpił do seminarium duchownego w Leningradzie, a następnie do Akademii Teologicznej w Leningradzie. 4 stycznia 1976 roku przyjął postrzyżyny mnisze, 7 stycznia był wyświęcony na hierodiakona, a 17 kwietnia 1977 roku — na hieromnicha.

W 1977 roku ukończył Moskiewską Akademię Duchowną, gdzie uzyskał wykształcenie teologiczne, po czym został mianowany jej wykładowcą i asystentem inspektora.

W latach 1977-1979 był na stażu w Instytucie Kościoła Wschodniego w Regensburgu w Niemczech, a następnie wykładał w leningradzkich szkołach teologicznych.

W 1980 roku wybrano go na sekretarza Rady Leningradzkiej Akademii Duchownej i kierownikiem katedry liturgiki. W styczniu 1985 roku wyznaczono go na pełniącego obowiązki inspektora leningradzkich szkół teologicznych.

W 1987 roku był wyświęcony na biskupa kaszyrskiego, wikariusza diecezji moskiewskiej. Od 1988 roku był proboszczem filii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Karlovych Varach w Czechach.

Od stycznia 1991 года kierował diecezją berlińsko-lipską, a od grudnia 1991 roku był biskupem berlińskim i lipskim. Od grudnia 1992 roku był biskupem berlińskim i niemieckim. W lutym 1996 roku podniesiony do godności arcybiskupa.

Od 26 lutego 1994 roku był członkiem Synodalnej komisji teologicznej.

Postanowieniem Świętego Synodu z 5 maja 2015 roku władyka Teofan objął obowiązki przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego w Niemczech.

Na podst.: foma.ru 
Fot. za: foma.ru