polska: Postrzyżyny na Świętej Górze Grabarce

Postrzyżyny na Świętej Górze Grabarce

Katarzyna Jaworowska, 31 marca 2016

We wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, 29 marca 2016 r. w monasterze św. św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce miały miejsce postrzyżyny w riasofor inokini Marii.

Siostra Maria Kalinowska urodziła się 26 sierpnia 1956 r. w Olecku. Większą część życia spędziła w Narewce, prowadząc życie rodzinne i wychowując 2 córki. W 2013 r. śladem starszej córki wstapiła do Klasztoru Prawosławnego św. św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Blogosławionego Sawy, Metropolity warszawskiego i całej Polski – z rąk Dziekana Klasztorów PAKP Archimandryty Atanazego, Namiestnika Stauropigialnego Klasztoru Św. Onufrego w Jabłecznej - przyjęła postrzyżyny w riasofor, tym samym powiększając grono pragnących prowadzić życie mnisze na wzór życia aniołów.

W klasztorze na Grabarce siostra Maria niesie posłuszanije przyjmując zapiski i sprzedając świece.

za: grabarka.pl