polska: Zaśnięcie Bogurodzicy w Narojkach

Zaśnięcie Bogurodzicy w Narojkach

Szumska Magdalena, ks. Krzysztof Matwiejuk, 02 września 2017

28 sierpnia Cerkiew prawosławna wspominała Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy. Jest to jedno z wielkich świąt roku liturgicznego, tym samym zamyka ono cykl dwunastu wielkich świąt (tzw. dwunadiesiatych prazdnikow), z których każdy odsłania tajemnicę Bożego planu zbawienia ludzi i przybliża wiernych do jej zrozumienia. Tego dnia uroczystości liturgiczne miały także miejsce w cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana w Narojkach.

Obchody święta rozpoczęły się już w niedzielę 27 sierpnia. O godzinie 17:00 pod przewodnictwem ks. Rodiona Wołosiuka z sąsiedniej parafii pw. Cudownego Zbawiciela w Rogawce rozpoczęto nabożeństwo całonocnego czuwania (wsienoszcznoje bdienije). Podczas jutrzni na środek świątyni wyniesiona została płaszczanica Bogurodzicy, po czym miał miejsce obrzęd pogrzebu Najświętszej Bogurodzicy (cs. czyn pogrebienija Preswiatoj Bohorodicy). Zebrani licznie wierni uczestniczyli w procesji, podczas której kłaniali się pod niesioną płaszczanicą.

W poniedziałek 28 sierpnia uroczystości rozpoczęto o godzinie 08:30 małym poświęceniem wody, po czym o godzinie 09:00 odsłużono akatyst ku czci Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. O godzinie 10:00 rozpoczęto Świętą Liturgię celebrowaną przez ks. Andrzeja Jakimiuka  – dziekana okręgu siemiatyckiego w asyście przybyłego duchowieństwa: ks. Wincentego Pugacewicza z Białej Podlaskiej, ks. Jerzego Ackiewicza z Hajnówki, ks. Eugeniusza Zabrockiego z Drohiczyna, ks. Mikołaja Mielniczuka z Mielnika, ks. Antoniego Czapko z Siemiatycz, ks. Pawła Gumieniaka z Grabarki, ks. Mikołaja Owsieniuka z Czarnej Cerkiewnej, ks. Piotra Kosińskiego z Warszawy, ks. Mirosława Mołotowicza z Grodziska, ks. Michała Androsiuka z Ciechanowca, ks. Rodiona Wołosiuka z Rogawki, ks. Grzegorza Klimiuka z Drohiczyna, ks. Cezarego Nowickiego z Telatycz.

W trakcie Świętej Liturgii, przez lektora Andrzeja Trofimiuka, został odczytany List św. apostoła Pawła do Filipian (2, 5-11). Zaraz po tym ks. Grzegorz Klimiuk odczytał Świętą Ewangelię wg św. Łukasza (10, 38-42; 11, 27-28). Nawiązując do święta oraz czytanej Ewangelii ks. Piotr Kosiński wikariusz parafii pw. św. Jana Klimaka w Warszawie wygłosił kazanie do zebranych w cerkwi wiernych.

Modlitewnym śpiewem nabożeństwo upiększał chór parafialny pod dyrekcją Ireny Kamińskiej. Mimo iż dzień był pochmurny i deszczowy do cerkwi licznie przybyli parafianie oraz wierni z okolicznych miejscowości. Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja (krestnyj chod) wokoło świątyni, której towarzyszyło świąteczne bicie dzwonów. Zgodnie z tradycją związaną ze świętem Zaśnięcia Matki Bożej, poświęcono wiązanki różnego rodzaju zebranych z pól zbóż i ziół przyniesionych przez wiernych, które trafią do zasiewów i mają zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku.

Na zakończenie do zebranych zwrócił się ks. Andrzej Jakimiuk. Podkreślił on rangę święta i serdecznie pozdrowił wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał proboszcz parafii ks. Krzysztof Matwiejuk, który podziękował duchowieństwu oraz wszystkim przybyłym za obecność w tym ważnym dla parafii dniu. 

Fot: autorzy