polska: Młodzi hajnowianie na Ukrainie

Młodzi hajnowianie na Ukrainie

Natalia Waśko, 02 września 2017

Tegoroczne wakacje prawosławna młodzież z Hajnówki i okolic postanowiła spędzić nie tylko na fizycznym odpoczynku, ale również wzmocnić się duchowo. W dniach 21-26 sierpnia 2017 roku, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, pod duchową opieką ks. mitrata Michała Niegierewicza – dziekana okręgu hajnowskiego, ks. prot. Andrzeja Busłowskiego – duchowego opiekuna Bractwa Młodzieży Prawosławnej parafii św. Trójcy w Hajnówce oraz matuszki Lilli Busłowskiej, wyruszyła na autokarową pielgrzymkę do Poczajowa i Kijowa.

Podczas wizyty na Wołyniu uczniowie wzięli udział w nabożeństwach sprawowanych w Ławrze Poczajowskiej. Oddali pokłon Poczajowskiej Ikonie Bogurodzicy, śladowi stopy Matki Bożej oraz relikwiom świętych mnichów Hioba i Amfilochiusza. Mieli możliwość wejścia do pieczary, w której św. Hiob wiele czasu spędzał na modlitwie. Odwiedzili również źródło św. Anny w Onyszkowcach, skit świętego Ducha leżący w bliskim sąsiedztwie ławry, a także cmentarz monasterski, na którym pochowany był przed kanonizacją św. Amfilochiusz. Ciekawym przeżyciem było przybycie do Ławry Poczajowskiej, 25 tysięcznej pielgrzymki, która przybyła z Kamieńca Podolskiego na święto Zaśnięcia Bogurodzicy. Wszyscy pielgrzymi z Polski nieśli pomoc w monasterskiej kuchni.

Ważnym punktem wyjazdu była wizyta w Kijowie. Młodzi hajnowianie odwiedzili Ławrę Kijowsko-Pieczerską, gdzie modlili się przed relikwiami mnichów w podziemnych pieczarach. Odwiedzili także monasterskie świątynie m.in. sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, cerkiew świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich, męski monaster Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni, cerkiew św. Eliasza oraz żeński monaster Opieki Matki Bożej.

Pielgrzymka była dofinansowana przez Urząd Miasta w Hajnówce w ramach organizacji czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży „Akcja Lato 2017”, za którą młodzi mieszkańcy Hajnówki pozostają niezmiernie wdzięczni. Dziękujemy również naszym opiekunom za zorganizowanie tej pielgrzymki oraz możliwość odwiedzenia tak duchowo bogatych miejsc.

Fot. ks. Andrzej Busłowski, Hanna Chomczuk

za: www.orthodox.pl