polska: Uspenije w Kalnikowie

Uspenije w Kalnikowie

Aleksander Mokrauz, 02 września 2017

27 sierpnia w godzinach popołudniowych do Kalnikowa przybył Ordynariusz naszej Diecezji, Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Władyka modlił się w kalnikowskiej cerkwi podczas całonocnego czuwania w wigilię święta Zaśnięcia NMP.

28 sierpnia w sam dzień święta na kalnikowskie wzgórze cerkiewne licznie przybywają wierni, aby spotkać swego Władykę, który w uroczystej procesji podąża z domu parafialnego do cerkwi. Arcypasterza witają dzieci i młodzież – nadzieja naszej Cerkwi i jej przyszłość, starosta cerkiewny oraz proboszcz Ks. mitrat Bazyli Zabrocki.

Rozpoczyna się Święta Liturgia, której przewodniczy Biskup Paisjusz w asyście duchowieństwa dekanatu przemyskiego, Ks. mitrata Włodzimierza Klimiuka z Tarnogrodu (diecezja Lubelsko-Chełmska) i protodiakon Antoniego Jarego.

Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwraca się Ks. mitrat Jan Plewa z Zapałowa, przybliżając historię święta wzywa wiernych do wierności swej Matce Przenajświętszej Bogurodzicy. Pięknie śpiewa miejscowy chór parafialny.

Po zakończeniu Liturgii przed krestnym chodom (procesją) Władyka Paisjusz zwraca do wszystkich ze szczególnym słowem, w którym podkreśla rolę Bogurodzicy w dziele naszego zbawienia oraz nawiązując do 70 rocznicy tragedii Akcji „Wisła” – słowami arcypasterskiego orędzia, wzywa wszystkich do wierności Cerkwi prawosławnej oraz kultywowania kultury i tradycji naszych przodków. Władyka ostrzega przed tym, co dzieje się w dzisiejszych czasach – przekazuje się młodemu pokoleniu wypaczone fakty historyczne dotyczące nas, co może przynieść gorsze skutki jak sama akcja „W” – dlatego wzywam wszystkich, aby przekazywali dzieciom i wnukom prawdziwą historię naszej Cerkwi i Narodu.

Biskup Paisjusz pozdrowił także Ks. Bazylego Zabrockiego i Jego Imość Krystynę z 40 rocznicą małżeństwa i kapłaństwa oraz nagrodził ich medalem Św. Maksyma Gorlickiego. Swego Proboszcza – Dziekana Przemyskiego i Jego Małżonkę pozdrawiali Parafianie z Kalnikowa i Przemyśla – dziękując Cerkwi za wiernego duszpasterza i ojca ich wspólnoty.

Po uroczystej procesji Władyka poświęcił ikonę Ukrzyżowania Chrystusa – symbol wdzięczności Parafian z Kalnikowa za to, że przeżyli tragedię Akcji „W” i powrócili z nieznanego na swą rodzinną ziemię – a także przyniesione przez wiernych zboża i zioła.

W godzinach popołudniowych na terenie parafialnej posesji, miejscowa młodzież i dzieci, na cześć Władyki i ku pamięci swych przodków, którzy przeżyli tragedię Akcji Wisła, zorganizowała pokaz tańców ukraińskich. Na zakończenie nasz Ojciec i Władyka powiedział – To, co zobaczyliśmy przed chwilą jest najlepszym świadectwem tego, że plan „żmii”, która chciała nas zniszczyć swym jadem nienawiści w 1947 roku, nie powiódł się, są dzieci i jest młodzież – kultywują naszą tradycję i mówią w swym języku – a więc żyjemy ku chwale naszej Cerkwi prawosławnej i Narodu!

Fot. Autor