polska: Zaśnięcie Przenajświętszej Bogarodzicy w Zabłociu

Zaśnięcie Przenajświętszej Bogarodzicy w Zabłociu

ks. protodiakon Marek Waszczuk, 01 września 2017

Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy jest świętem parafialnym wspólnoty w Zabłociu, na którym licznie gromadzą się prawosławni mieszkańcy okolicznych nadbużańskich wsi południowego Podlasia.

W przeddzień święta sprawowano Całonocne Czuwanie z tradycyjną jerozolimską jutrznią przy wyniesionej „płaszczennicy” złożonej do grobu Bogarodzicy. Tegorocznej Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, któremu asystowało 15 duchownych i dwóch protodiakonów. W homilii władyka Abel nawiązał do orędownictwa nad naszą Cerkwią Matki Bożej. Arcybiskup wspomniał tragiczne wydarzenia z 1947 r. W kontekście dzisiejszej kondycji naszej Cerkwi arcypasterz podkreślił, że wszystko to zawdzięczamy opatrzności Bogarodzicy. To wierny prawosławny lud południowego Podlasia w momentach zarówno trudnych, jak i tych bardziej spokojnych, bez ustanku z głosem Cerkwi wyśpiewywał: Radujsia obradowannaja wo Uspienii Twojem nas nie ostawlajuszczaja!

Bractwo Młodzieży Prawosławnej na okoliczność święta parafialnego w Zabłociu przybyło wraz z wystawą: „Sumni Dni Nastały”, która zaprezentowana była w przygotowanym namiocie, gdzie można było nabyć okolicznościowy, wydany w 70. rocznicę akcji „Wisła”, „Istocznik” oraz wznowioną publikację książkową „Dwie godziny”.

Uroczysta Boska Liturgia zakończyła się tradycyjnym Krestnym chodem, podczas którego arcybiskup Abel poświęcił przyniesione przez parafian plony zbóż i kwiaty. Następnie zwrócił się do wiernych ze słowami pozdrowień, witając oficjalnych gości. Władyka złożył gratulacje obecnemu namiestnikowi monasteru w Jabłecznej archimandrycie Atanazemu w związku z decyzją Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o wybraniu go na biskupa, ordynariusza diecezji łódzko-poznańskiej. Następnie podziękował proboszczowi ks. prot. Mirosławowi Kochanowi za przygotowanie święta, powitanie przez najmłodszych parafian, chórowi parafialnemu za piękny śpiew, a także staroście cerkiewnemu za chleb i sól.

Fot. Władysław Szołucha