polska: Wizyta Biskupa Paisjusza w Przemyślu

Wizyta Biskupa Paisjusza w Przemyślu

Aleksander Mokrauz., 30 sierpnia 2017

27 sierpnia Jego Ekscelencja, Władyka Paisjusz, Ordynariusz Diecezji Przemysko-Gorlickiej, celebrował Świętą Liturgię w prokatedralnej сerkwi Zaśnięcia NMP w Przemyślu. Arcypasterzowi asystowało duchowieństwo dekanatu przemyskiego oraz protodiakon Antoni Jary.

Swego umiłowanego Władykę u progu świątyni witali przedstawiciele prawosławnej młodzieży przemyskiej, starosta cerkiewny oraz proboszcz ks. prot. Jerzy Mokrauz – do wszystkich z ojcowskim słowem, przepełnionym miłością, zwrócił się Biskup Paisjusz.

Arcypasterz w kazaniu po Ewangelii w szczególny sposób podkreślł cel życia chrześcijanina oraz drogi prowadzące do życia wiecznego. Wezwał do modlitwy za wszystkich, którzy cierpią prześladowania i poleca ich niebiańskiemu orędownictwu Przenajświętszej Bogurodzicy. Podczas Liturgii wznoszone były szczególne modlitwy za pokój na Ukrainie.

Po uroczystej procesji, która zakończyła nabożeństwo, Władyka dziękował proboszczowi – życząc mu wielu sił przed wielkim dziełem kapitalnego remontu dachu cerkwi oraz podziękował za dbanie o przemyskie świątynie a także chórowi cerkwi pro katedralnej, który dzięki wielkiemu zaangażowaniu matuszki i wszystkich chórzystów daje nam pięknem swego śpiewu możliwość szczególnego przeżywania modlitwy liturgicznej.

Po nabożeństwie wszyscy wierni otrzymali skromny poczęstunek i w radości duchowej powrócili do swych domostw.

Fot. Autor

za: www.orthodox.pl