polska: Święto Zaśnięcia Bogarodzicy w Werstoku

Święto Zaśnięcia Bogarodzicy w Werstoku

ks. Michał Siemieniuk, 30 sierpnia 2017

W dniach 27 – 28 sierpnia parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku szczególnie uroczyście obchodziła święto Zaśnięcia Bogurodzicy. Fakt ten wynika z tego, iż poprzedniczka istniejącej obecnie świątyni parafialnej w Werstoku, wzniesiona została pod wezwaniem Zaśnięcia Bogarodzicy.

Świąteczne uroczystości rozpoczęto w wigilię święta całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył proboszcz parafii, ks. prot. Paweł Kuczyński. Podczas nabożeństwa została wyniesiona Płaszczanica Bogurodzicy, której licznie zebrani wierni oddali pocałunek i pokłon.

Dzień święta rozpoczął się czytaniem akatystu do Matki Bożej, po czym miało miejsce małe poświęcenie wody. Św. Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 towarzyszyła rzesza wiernych i wielu duchownych z czterech diecezji: warszawsko – bielskiej, białostocko – gdańskiej, lubelsko – chełmskiej, a także łódzko – poznańskiej. Świąteczne kazanie wygłosił o. archimandryta Tymoteusz, przełożony monasteru św. Dymitra w Sakach. W słowie, archimandryta podkreślił znaczenie święta Zaśnięcia Bogurodzicy, przybliżył historię postu poprzedzającego święto, zaznaczając fakt, iż jest on jednym z pierwszych postów ustanowionych przez Cerkiew. Najwięcej uwagi kaznodzieja poświęcił osobie Matki Bożej, która mimo zaśnięcia nie zostawiła wiernych w potrzebie. Wsłuchując się w nasze modlitw, pozostaje orędowniczką wszystkich strapionych. Będąc matką Chrystusa jest jednocześnie bliska, jak rodzona matka każdemu z nas, czemu Cerkiew prawosławna daje dowód w licznych pieśniach i modlitwach. Żaden inny święty nie cieszy się takim szacunkiem w prawosławiu jak właśnie Bogurodzica – konkludował archimandryta.

Nabożeństwo zakończył krestnyj chod podczas którego zostały poświęcone zioła i zboża. Następnie głos zabrał ks. mitrat Sergiusz Korch, który nawiązując do kazania, przypomniał o licznych pieśniach, modlitwach i cudotwórczych ikonach Bogarodzicy. Ks. Korch wspomniał minione czasy, kiedy to wierni z okolicznych puszczańskich miejscowości przybywali do werstockiej parafii na święto Zaśnięcia Bogarodzicy, podkreślając świętość, wyjątkowość oraz modlitewny nastrój tego miejsca.

Kończąc uroczystości Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Werstoku, proboszcz parafii ks. Paweł Kuczyński, podziękował duchownym za przybycie, wiernym za miłość do Cerkwi, nieustającą pomoc i wsparcie, wszystkim zaś za wspólną modlitwę.

Fot. Marek Sajewicz

za: www.orthodox.pl