polska: Postrzyżyny mnisze w monasterze św. Dymitra

Postrzyżyny mnisze w monasterze św. Dymitra

Stefan Dmitruk, 30 sierpnia 2017

25 sierpnia 2017 r., w monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach odbyły się postrzyżyny małej schimy i postrzyżyny riasoforne. Postrzyżyn dokonał archimandryta Tymoteusz – przełożony sakowskiej wspólnoty monastycznej.

Hierodiakon Paweł (Kuziak) otrzymał postrzyżyny małej schimy z imieniem Spirydon – w cześć św. biskupa Spirydona z Tremituntu. Hierodiakon Spirydon urodził się w 1980 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2003r.), Liceum Teologicznego w Kilkis (Grecja) zakończonym egzaminem dojrzałości z języka greckiego (2005r.) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na kierunku teologia prawosławna (2007r.). W latach 2007 – 2014 był subdiakonem śp. abpa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza i psalmistą katedralnej parafii prawosławnej we Wrocławiu. 14 maja 2014r. wstąpił do monasteru w Sakach, gdzie przyjął postrzyżyny riasoforne (25 marca 2016r.), a 22 maja 2016r. z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy święcenia diakońskie.

Mnich riasoforny Patryk (Orzechowski) urodził się w 1993r. w Hajnówce. W czerwcu 2015r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne. Latem 2015r. wstąpił do monasteru w Sakach. Mnich Patryk obecnie studiuje teologię prawosławną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Fot. Łukasz Troc

za: www.orthodox.pl