polska: Koncert w Tomaszowie Lubelskim

Koncert w Tomaszowie Lubelskim

ks. Dariusz Wasiluk, 17 lipca 2017

W dniu 15 lipca br. przed tomaszowską publicznością zaprezentował się chór z Ławry Poczajowskiej. Koncert chóru w ramach Dni Muzyki Sakralnej pt. „Jednemu Panu śpiewajmy” już po raz dwunasty był możliwy dzięki życzliwości Urzędu Miasta. W godzinach popołudniowych restaurowana świątynia wypełniła się sympatykami i wiernymi słuchaczami. Na początku proboszcz parafii ks. Dariusz Wasiluk przywitał zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością w to szczególne popołudnie. W imieniu starosty powiatu Tomaszów Lubelski była obecna Anna Pankiewicz – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim i zastępca burmistrza miasta Tomaszów Tadeusz Wagner oraz wielu innych przedstawicieli ważnych środowisk społecznych i politycznych.

W słowie do publiczności ks. proboszcz opowiedział o wartości i przesłaniu muzyki sakralnej w życiu każdego człowieka. Ks. Dariusz zaakcentował jej rangę jako tej, która jest „bezcennym skarbem nie tylko Kościoła prawosławnego, ale i światowej kultury duchowej jako tej, która w swej uniwersalnej wymowie przekracza czas i przestrzeń, łącząc kultury, tradycje i narody. Poznanie piękna chrześcijańskiego Wschodu było głównym celem przybycia na koncert sympatyków i parafian, podczas którego odkryto nowych i przypomniano jakże często zapomnianych kompozytorów. Tegoroczne spotkanie z chórem z Ławry Poczajowskiej w każdym z nas pozostawiło jak najlepsze niezapomniane duchowe i artystyczne wrażenia. Koncert zakończył się życzeniami Mnohaja Leta dla władz samorządowych i powiatowych oraz mieszkańców.

Fot.: autor i Ewelina Galant-Woźniak