polska: Turkowice: święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej

Turkowice: święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej

ks. Mirosław Kochan, 16 lipca 2017

Tradycyjnie wierni naszej prawosławnej Cerkwi związani są z duchowym życiem monastycznym. Taką oazą życia duchowego dla wielu jest powracający do życia Żeński Monster Opieki Matki Bożej w Turkowicach na ziemi hrubieszowskiej. Już na przestrzeni 10 lat odradza się życie w tym duchowym ośrodku monastycznym.

W dniach 14 i 15 lipca, kiedy, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, nasza Cerkiew świętuje „Położenie Szat Bogarodzicy w Blachernach” prawosławna społeczność na Chełmszczyźnie adoruje Turkowicką Ikonę Bogarodzicy.

Na tegoroczną uroczystość do Turkowic przybyły pierwsze pielgrzymki z odległej Białostocczyzny: Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Przybyli hierarchowie naszej Cerkwi: arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, władyka przemysko-gorlicki Paisjusz oraz biskup supraski Grzegorz. Hierarchom asystowało licznie zgromadzone duchowieństwo.

W dzień święta przybyli pielgrzymi z południowego Podlasia, z dekanatów bialskopodlaskiego i terespolskiego, z Lublina oraz z Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie. Przybyły też liczne grupy przesiedleńców z Chełmszczyzny na Ukrainę. Przybyłe grupy pielgrzymów z terenu całej diecezji lubelsko-chełmskiej są radosnym i perspektywicznym zjawiskiem dla rozwoju życia duchowego diecezji.

W homilii do wiernych władyka Paisjusz przedstawił historyczny rys tradycji kultu Turkowickiej Ikony Bogarodzicy. Hierarcha odniósł się także do wydarzeń z 1947 roku, podkreślając, że orędownictwo Przenajświętszej Bogarodzicy jest najlepszą gwarancją i perspektywą rozwoju naszego życia.

Na zakończenie po krestnym chodzie do wiernych zwrócił się władyka Abel. Podziękował hierarchom, duchowieństwu i pielgrzymom za przyjazd do turkowickiego monasteru. Szczególnie podziękował władyka chórzystom z Ławry Poczajowskiej za wspaniały śpiew podczas uroczystości świątecznych. Arcybiskup Abel zwrócił się również do Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej dziękując za ogromną pomoc siostrom trukowickim w organizacji święta.

Na koniec władyka zachęcił wszystkich zebranych do uczestnictwa w ogólnometropolitalnych obchodach 70. rocznicy akcji „Wisła”, które odbędą się 31 lipca – 1 sierpnia w Męskim Domu Zakonnym św. Serafima z Sarowa w Kostomłotach na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej.

„Aby nasze serca również w kolejnych latach czuły potrzebę pielgrzymowania do Turkowic”.

Fot. Bogdan Bud, Władysław Szołucha