polska: Supraśl: nowa tradycja akatystów do św. Łukasza Krymskiego

Supraśl: nowa tradycja akatystów do św. Łukasza Krymskiego

Adrian Kazimiruk, 16 lipca 2017

W Ławrze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu rozwija się kult św. Łukasza wyznawcy, arcybiskupa Symferopola. W związku z tym od najbliższej niedzieli (16 lipca) wprowadzona zostanie nowa tradycja coniedzielnego sprawowania akatystu do św. Łukasza. Wierni mogą przywozić kartki z imionami swoich bliskich, za których wzniesiona zostanie modlitwa przed ikoną świętego lekarza. Po akatyście wierni zostaną pomazani cudotwórczym olejem przywiezionym od łampady płonącej przed relikwiami świętego Łukasza.

Akatyst będzie sprawowany w każdą niedzielę. Początek o godz. 18.00.

Kult św. Łukasza w parafii monasterskiej w Supraślu rozwija się już od kilku lat. We wsi Łaźnie (miejscowość należąca do supraskiej parafii) znajduje się pierwsza w Polsce cerkiew poświęcona temu świętemu. Kamień węgielny został poświęcony w Niedzielę Palmową w 2014 roku.

O świętym Łukaszu z Symferopola więcj można przeczytać w żywotach świętych