polska: Uroczystości na Św. Górze Jawor

Uroczystości na Św. Górze Jawor

Mikołaj Grycz, 14 lipca 2017

Wzorem lat ubiegłych pielgrzymi śpieszący na Świętą Górę Jawor w wigilię święta świętych apostołów Piotra i Pawła zebrali się na całonocne czuwanie w cerkwi Opieki (Pokrowa) Matki Bożej w Hańczowej. Przybyłych arcypasterzy w osobach Ordynariusza Diecezji Przemysko-Gorlickiej biskupa Paisjusza i biskupa Szumperskiego Izajasza z Moraw (Cerkiew Ziem Czeskich i Słowacji) piękną poezją łemkowską i bukietami kwiatów witała młodzież, o duchowy wzrost, której w szczególny sposób dba miejscowy proboszcz. Ciepłe słowa przedstawicieli Rady Parafialnej i ks. mitrata Władysława Kaniuka – miejscowego proboszcza, skierowane na ręce hierarchów podkreślają szczególny charakter Ich przybycia – w tym roku, kiedy wspominamy 70-lecie tragicznej akcji „Wisła”. Nabożeństwo swym śpiewem upiększa męski chór „Kliros” Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej w Gorlicach pd. ks. Jarosława Grycza.

W świąteczny poranek do Wysowej Zdroju przybywają pielgrzymi. W miejscowej cerkwi parafialnej Biskupów Paisjusza i Izajasza witają: młodzież, przedstawiciele parafian oraz przełożony Domu Zakonnego ihumen Maksym, który w szczególny sposób przeżywa ten świąteczny dzień, jako przełożony i proboszcz miejscowej parafii. Wszyscy wierni wraz z duchowieństwem i arcypasterzami udają się na Świętą Górę Jawor gdzie w przygotowanym namiocie na działce będącej własnością naszej Cerkwi rozpoczyna się świąteczna Liturgia, której przewodniczą biskupi Paisjusz i Izajasz a asystuje Im 17 duchownych w Polski i Słowacji oraz 3 diakonów. Cieszymy się, iż w tym dniu są z nami księża z innych Diecezji naszej Cerkwi: Lubelsko-Chełmskiej, Wrocławsko-Szczecińskiej i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Pięknie śpiewa chór diecezjalny „Irmos” pd. Imości Marianny Jarej.

Po Ewangelii do ponad 300 wiernych zebranych na Św. Górze Jawor zwraca się ze słowem nasz Arcypasterz, Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Władyka w szczególny sposób wzywa wiernych do wychowania młodego pokolenia w duchu prawosławnej wiary, tradycji i kultury naszego narodu, ostrzega przed zagrożeniami, które młodemu człowiekowi niesie współczesny świat i zwraca szczególną uwagę na świętych apostołów Piotra i Pawła – a także wspomina tragedię akcji „Wisła” – wzywa do modlitwy za jej ofiary i za tych, którzy przeżyli tę straszną golgotę naszych przodków, dziadów, ojców, sióstr i braci. Wierni ze wielkim wzruszeniem słuchają słów swego Władyki.

Na zakończenie poświęcono krzyż, który na Jawor przyniosło 50 pielgrzymów – uczestników XXVII pieszej pielgrzymki organizowanej przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej naszej Diecezji z Zyndranowej na Św. Górę Jawor. Wśród młodych ludzi byli także przedstawiciele Bractw Młodzieży Prawosławnej w Warszawie, Lublinie i Białymstoku, a także prawosławni Gruzini i Ukraińcy. Jego Ekscelencja Biskup Paisjusz serdecznie dziękował Biskupowi Izajaszowi z Moraw za obecność i wspólną modlitwę i podarował mu na pamiątkę biskupią panagiję. Biskup Izajasz pozdrowił także wszystkich wiernych naszej Cerkwi, przekazując im błogosławieństwo Wielkiej Morawy.

Władyka Paisjusz dziękował Ihumenowi i braciom Domu Zakonnego, duchowieństwu, chórom, pielgrzymom z Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Ordynariatu Wojska Polskiego i Białegostoku oraz wszystkim, którzy przybyli w tym dniu, aby na Świętej Górze Jawor wznieść modlitwę ku Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi. Za pracę dla dobra naszej Diecezji Władyka nagrodził ks. mitrata Władysława Kaniuka medalem Św. Maksyma Gorlickiego. Ihumen Domu Zakonnego w Wysowej Zdroju – o. Maksym – zaprosił wszystkich zebranych wiernych na wspólny poczęstunek przygotowany pielgrzymom na Górze Jawor.

W ten piękny świąteczny dzień schodziliśmy ze Świętej Góry Jawor wzmocnieni duchowo i fizycznie, dziękując Bogu i Świętym Apostołom za ten piękny dzień, za naszych Arcypasterzy i Duchowieństwo, którzy prowadzą nas przez burzliwe fale współczesnego świata do cichej przystani Królestwa Niebiańskiego.

Fotogaleria


Fot. o. Augustyn, Beata Klaja oraz Mikołaj Grycz.

za: www.orthodox.pl