Ponad 14 000 rękopisów na stronie Troicko-Siergijewskiej ławry

Dominika Kovačević, 01 lipca 2017

Monaster Świętej Trójcy, założony przez św. Sergiusza w XIV wieku, to jeden z najważniejszych rosyjskich ośrodków monastycznych; znany jest pod nazwą Troicko-Siergijewska ławra. Dlatego też znajduje się w nim wiele cennych rękopisów w językach cerkiewno-słowiańskim i rosyjskim.

Dzięki wspólnemu projektowi ławry i Rosyjskiej Narodowej Biblioteki, 14 568 rękopisów przechowywanych w monasterze zdigitalizowano (poddano cyfryzacji). Oznacza to, że zrobiono zdjęcia wszystkim stronicom poszczególnych ksiąg i opisano je: datę powstania, stan aktualny, język i system pisma etc. Następnie umieszczono je, posegregowane w odpowiednich katalogach, na witrynie internetowej ławry. Wśród rękopisów znalazły się m. in. różne wydania Biblii, żywoty świętych i ich pouczenia.

Wstęp do archiwum z rękopisami jest swobodny dla każdego; można z nim się zapoznać w tym miejscu.

Na podstawie: spc.rs