Damaszek: koncert muzyki cerkiewnej „W Bogu, Antiochio!”

Dominika Kovačević, 30 czerwca 2017

Święto apostołów Piotra i Pawła to święto stolicy apostolskiej Antiochii, gdyż ci święci są jej założycielami i patronami, podobnie jak apostolskiej stolicy Rzymu. Z tej okazji w wieczór święta, 29 czerwca, w soborze Przenajświętszej Bogurodzicy w Damaszku odbył się koncert muzyki cerkiewnej – hymnów i arabskich pieśni paraliturgicznych j pt. W Bogu, Antiochio! (arab. Billāhi, ja Antākja!). Damaszek bowiem, od XIV wieku, jest siedzibą patriarchy antiocheńskiego. Damaszek jednak od początku był związany z chrześcijaństwem: to przecież w drodze do niego Szaweł się nawrócił, i w samym mieście przyjął chrzest – bo już tam byli pierwsi chrześcijanie – stając się apostołem Pawłem.

Koncert odbył się z błogosławieństwa patriarchy Antiochii Jana X. Pieśni wykonywał zespół Duchowa Lira (arab. Al-Kināra Ar-Ruhijja) pod kierownictwem diakona Melecjusza Szattāhīego i Andrzeja Al- Ma'lūlīego. Katedrę – a nawet plac przed nią – wypełnili duchowni prawosławni i innych wyznań, przedstawiciele różnych organizacji cerkiewnych oraz świeccy wierni.

Przybyłych powitała pani Nina Sa'abija, po czym odegrano państwowy hymn Syrii i zaśpiewano troparion ku czci apostołów Piotra i Pawła. Następnie przemowy wygłosili o. Jan Al-Lātī i dr Józef Zajtūn: Pomimo zniszczeń i bólu uderzających w naszą Cerkiew antiocheńską, nasz ukochany kraj – Syrię – i jego stolicę, Jaśminowy Damaszek, dziś oddajemy cześć założycielom naszej antiocheńskiej stolicy apostolskiej, to jest Piotrowi i Pawłowi, których święto dziś obchodzimy. Cerkiew antiocheńska od ponad 2000 tysięcy lat żyje w rytmie Boskości, w ustroju modlitwy, w poezji i literaturze kształtowanych we wspaniałej muzyce; jej muzyczne łono spłodziło setki wspaniałych obliczy obecnych aż po nasze współczesne dni.

Przesłanie patriarchy Jana odczytał biskup pomocniczy metropolii Damaszku, władyka Efrem Ma'lūlī: Gromadzimy się dziś, by zaczerpnąć od założycieli antiocheńskich coś z ich świadectwa – tego miodu będącego balsamem dla naszych serc i umysłów. Gromadzimy się, by uderzyć w struny cytry naszej miłości do dziedzictwa i nauki Antiochii, by zdmuchnąć pył czasu, który nazbierał się nad iskrami dusz.

(…) Nasza dzisiejsza modlitwa jest poświęcona z Syrii, to prośba o pokój dla niej, o stabilizację w Libanie i dla każdego miejsca poranionego Bliskiego Wschodu, który jęczy pod naporem tego, co się dzieje: terroryzmu, przemocy, takfiryzmu [radykalny islam, przyp. tłum.] i porwań. Modlimy się za wszystkich naszych porwanych braci, w tym metropolitów Aleppo Pawła i Jana.

(…) Jesteśmy synami Antiochii – ziemi, w której zasadzony jest Krzyż Pana naszego; w której zasiane są ziarna Jego Zmartwychwstania. Nasza liczba nie jest wielka, lecz nasza rola jest wielka (…). Opiewamy nie tylko miłość do naszej ziemi, lecz wyzwolenie, pochodzenie i trwanie obecności.

Koncert był transmitowany na żywo przez stację telewizyjną Telelumiere, państwową telewizję syryjską oraz za pośrednictwem strony Patriarchatu Antiocheńskiego na Facebooku. Część pierwszą można obejrzeć w tym miejscu.
Natomiast tutaj można znaleźć utwóry części drugiej:
1. Hymn damasceński w tonie piątym
2. Pieśń Soboty Łazarza "Raduj się, Betanio!"
3. Pieśń "Daj mi tego Wędrowca"
4. Zadostojnik Paschy "Anioł zawołał"
5. Hymn dziedzictwa Antiochii
6. Pieśń ku czci św. Eliana z Himsu
7. Wielka Doksologia ("Chwała na wysokościach Bogu") w tonie hidżaz kar
8. Wieść anioła dla człowieka
9. Opowieść wiosny
10. Mój kraju, mój kraju

Na podstawie: antiochpatriarchate.org