świat: Syria: intronizacja nowego metropolity Hamy

Syria: intronizacja nowego metropolity Hamy

Dominika Kovačević, 18 czerwca 2017

W związku ze śmiercią metropolity Hamy Eliasza (Saliby), o której informowaliśmy tutaj, Święty Synod Cerkwi antiocheńskiej 7 czerwca br. nowym ordynariuszem tej metropolii mianował władykę Mikołaja (Ba‘albaki).

Uroczystości intronizacyjne odbyły się w dniach 15-16 czerwca w siedzibie metropolii – soborze św. Jerzego w Hamie. Mimo trwającej wojny domowej w Syrii, godzącej zwłaszcza w chrześcijan – a większość z nich jest prawosławna – na wieczernię 15 czerwca oraz jutrznię i Boską Liturgię następnego dnia do katedry przybyły tłumy wiernych. Nie zabrakło także przedstawicieli władz lokalnych oraz duchownych muzułmańskich.

W swym arcypasterskim słowie metropolita Mikołaj obiecał być wiernym pasterzem na wzór Pana Chrystusa oraz sługą dusz. Dodał, że pragnie pracować na chwałę Bożą, dobro człowieka i zachowanie w pomyślności Ojczyzny.

Krótka relacja video syryjskiej telewizji


Ghassan Mikołaj Ba‘albaki przyszedł na świat w 1975 roku w stolicy Syrii – Damaszku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia medyczne na Uniwersytecie Damasceńskim. Po kursie podstawowym, zakończonym w 1980 roku, kontynuował studia specjalizacyjne na tej samej uczelni. Cztery lata później uzyskał tytuł doktora chirurgii ogólnej. Rok później, w dzień pamięci archanioła Michała, 8 listopada, patriarcha antiocheński Ignacy IV udzielił mu święceń diakońskich. W 1986 roku, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu – Pokłonu Krzyżowi – przyjął chirotonię kapłańską. Trzy lata później, z kolei w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – Tryumfu Ortodoksji – nadano mu tytuł archimandryty.

Od początku swej służby kapłańskiej pracował duszpastersko w różnych parafiach rodzinnego miasta oraz na jego peryferiach, kładąc nacisk zwłaszcza na działalność wśród młodzieży. Zakładał również we wszystkich cerkwiach bractwa dla kobiet, by razem z mężczyznami uczestniczyły w działaniach cerkiewnych. Później założył również bractwo dla prawosławnych rodzin w Damaszku, pod patronatem Świętego Krzyża.
W latach 1993-1998 studiował teologię prawosławną na Uniwersytecie Balamand. Od 2001 roku dyrektor szpitala Patriarchatu Antiocheńskiego Al-Hosn w prawosławnej miejscowości Al-Hałasz, region Himsu. W święto Józefa Damasceńskiego, 10 lipca 2011 roku, wyświęcony na biskupa. W 2013 roku mianowany sędzią Sądu Duchowego pierwszej instancji metropolii Damaszku.


Metropolia Hamy to jedna z sześciu prawosławnych metropolii na terenie Syrii, która jest terytorium kanonicznym Patriarchatu Antiocheńskiego. Hama, licząca około 312 tysięcy mieszkańców, to jedno z ważniejszych miast w Syrii, położone na przecięciu różnych szlaków komunikacyjnych. Miasto niejednokrotnie ucierpiało w trakcie różnych wojen i akcji militarnych; jest znanych kilka „masakr Hamy”. W Hamie o prawosławnych mówi się jako o „znaczącej mniejszości”, lecz należy mieć na uwadze, że w kilku okolicznych miasteczkach liczących po blisko 20 tysięcy mieszkańców prawosławni stanowią zdecydowaną większość. Prawosławna metropolia Hamy liczy około 100 tysięcy wiernych.


Na podstawie: antiochpatrichate.org oraz elnashra.com