polska: Wystawa w Sokołowsku

Wystawa w Sokołowsku

Angelina Wowk, 16 czerwca 2017

W dniach  8 -11 czerwca w Sokołowsku miało miejsce wydarzenie wyjątkowe i ważne dla tej miejscowości, a głównie dla świadectwa aktywności najmniejszej wspólnoty prawosławnej w Polsce.
Tym wydarzeniem była prezentacja wystawy kopii 107 ikon Bogurodzicy słynący cudami i łaskami szczególnie czczonych na Ukrainie.

Ikony przybyły do Sokołowska z Kijowa dzięki zaproszeniu wystawy przez śp. Arcybiskupa Jeremiasza, jak i okazanej pomocy przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną w osobie Kierującego sprawami Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (PM) metropolity boryspolskiego Antoniego.

Idea zgromadzenia i opisania historiografii każdej z ikon powstała dzięki działalności grupy wolontariuszy przy parafii św. Mikołaja w Kijowie, działającej jako duszpasterstwo 17 Szpitala Klinicznego w Kijowie oraz zgromadzonych wokół swojego kapłana o. Włodzimierza Kostoczki. Wystawa odwiedziła większość diecezji na Ukrainie, skąd udała się w okresie Wielkiego Tygodnia i okresu Paschalnego do Jerozolimy, a następnie właśnie do Sokołowska.

Otwarcie wystawy miało miejsce w czwartek 8 czerwca, w Domu im św. Męcz. Elżbiety księżnej Fiodorownej, które poprzedzone było molebniem wotywnym w intencji organizatorów i zwiedzających. Słowo do zebranych skierował proboszcz Parafii św. Archanioła Michała w Sokołowsku, o. Eugeniusz Cebulski, a także o. Włodzimierz Kostoczka. Swoją obecnością wystawę zaszczycił Starosta Wałbrzyski, Pan Jacek Cichura z małżonką, który również powitał przybyłych gości. Wśród zacnych gości obecny był kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Pan Jan Zwierko i Pani Alicja Młodecka dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Pani Walentyna Kałasznikowa – kustosz wystawy, wprowadziła zebranych w historię kilku ikon słynących łaskami na Ukrainie, a związanych z oryginałem ikony Bogurodzicy Częstochowskiej. Dla wszystkich były to informacje fascynujące i nieznane. Kolejne trzy dni to zorganizowane grupy zwiedzających i pojedynczy turyści, których w Sokołowsku przez cały rok jest bardzo wielu.

Sobota 10 czerwca była dniem osobliwym z racji Procesji wśród ruczajów i głównego traktu Sokołowska, z niesionym w dłoniach ikonami przez przybyłych na tą uroczystość. Byli to pielgrzymi z Czeskiej Cerkwi z diecezji Praskiej i rosyjskiej parafii w Dreźnie, duchowni wrocławskiej i świdnickiej parafii i miejscowi sokołowianie. U podnóża „Pokłonnogo Kresta” zaniesiono modlitwę za zmarłych i pomordowanych jeńców i żołnierzy radzieckich i polskich, w pobliskich sztolniach-podobozach KL Gross-Rosen, a w cerkwi zabrzmiała modlitwa Akatystu ku czci Bogurodzicy. W niedzielę Wszystkich Świętych przybył z Kijowa do Sokołowska o. Aleksy Zoszczuk, - przewodniczący Związku Prawosławnych Dziennikarzy, aby uczestniczyć w uroczystości zamknięcia wystawy. Jako wyraz podziękowania z trud organizacji wydarzenia, o. Aleksy przekazał w dar cerkwi sokołowskiej Ewangeliarz ołtarzowy, natomiast o. Eugeniuszowi Cebulskiemu w dowód szacunku za 50 lat służby kapłańskiej „Pochwalny List – Gramotę” podpisany przez Jego Eminencję, Onufrego – Metropolitę Kijowskiego i całej Ukrainy. Całość wydarzenia zwieńczył molebień wdzięczności Bogu za te dobre i cenne dni dla wszystkich uczestników.

Ogółem wystawę jak i cerkiew zwiedziło ok. 500 osób. Wszystkie cerkiewne wydarzenia, które od kilku lat mają miejsce w Sokołowsku, jak i wałbrzyskiej Parafii Wszystkich Świętych, są ważnym, pożytecznym i potrzebnym działaniem, zachęcającym i zapraszającym do prawosławnej „przestrzeni” spotkania z Chrystusem i jego Cerkwią, czego wielu ludzi dziś potrzebuje.

Fot. Anna Suworowa oraz Dom św. Elżbiety