polska: Jubileusz w białostockiej parafii

Jubileusz w białostockiej parafii

ks. Piotr Pietkiewicz, 15 czerwca 2017

W dniach 10-11 czerwca 2017 r. miały miejsce uroczystości jubileuszowe w Parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Świętowano dwie ważne daty: 130-lecie cmentarza oraz 35-lecie istnienia Parafii Wszystkich Świętych. Parafia została erygowana 16 czerwca 1982 r. decyzją ówczesnego ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Jego Ekscelencji Abp Sawy, obecnie Metropolity Warszawskiego i całej Polski z katedralnej parafii św. Mikołaja w Białymstoku.

W przededniu święta, uroczyste Całonocne Czuwanie (cs. Wsienoszcznoje bdienije) na ołtarzu polowym przygotowanym przed świątynią, celebrował archimandryta Andrzej Borkowski z monasteru męskiego w Supraślu, w asyście ośmiu duchownych.

W niedzielę, 11 czerwca Świętej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Arcypasterza w parafii powitały z kwiatami najpierw dzieci i młodzież, a następnie starosta cerkiewny Mikołaj Pańkowski i proboszcz ks. prot. Piotr Pietkiewicz, który w powitalnym słowie podkreślił, że dzień Wszystkich Świętych, żywi świętują wraz z umarłymi, a pośród tysięcy pochowanych na tym cmentarzu osób, są niewątpliwie święci, mimo, że oficjalnie nie są oni kanonizowani. To dzięki ich modlitewnej opiece ten cmentarz istnieje do dnia dzisiejszego już 130 lat. Kazanie na ewangeliczny temat wygłosił ks. prot. Mikołaj Kalina, którego posługa kapłańska rozpoczęła się również 35 lat temu właśnie w tej parafii. Podczas Świętej Liturgii wikariuszowi parafii ks. Dawidowi Bartoszukowi abp Jakub wręczył nabiedrennik – nagrodę przyznaną z okazji święta Paschy.

Nabożeństwo odbyło się na polowym ołtarzu na zewnątrz świątyni, który został umieszczony pod specjalnie zbudowaną na tę uroczystość przenośną, pięknie przystrojoną zielenią, kwiatami oraz ikonami wiatą. Śpiewały dwa chóry: parafialny pod dyrekcją matuszki Joanny Augustyńczuk oraz dziecięcy pod kierunkiem Katarzyny Masalskiej. Chór dziecięcy, pierwszy raz zaśpiewał podczas liturgii od momentu swego powstania dwa miesiące temu. Po części, za sprawą pięknej, słonecznej pogody, w uroczystościach wzięło udział bardzo dużo wiernych. Dzięki dobremu nagłośnieniu, oraz umieszczeniu licznych głośników na cmentarzu, mogli oni z oddali słyszeć nabożeństwo modląc się przy grobach swoich bliskich.

Na zakończenie nabożeństwa, ks. Arcybiskup Jakub podziękował proboszczowi, jego pomocnikom oraz parafianom za organizację święta, duchowieństwu za udział w uroczystościach, chórom za staranne przygotowanie i piękny śpiew. Jego Ekscelencja uhonorował także zasłużone dla parafii osoby: orderem św. św. Cyryla i Metodego starostę cerkiewnego Mikołaja Pańkowskiego, orderami św. Marii Magdaleny III stopnia: Jerzego Połowianiuka – zastępcę starosty, Romana Laszewskiego – członka rady parafialnej, Irenę Biedrzycką – członka komisji rewizyjnej, oraz osoby, które przez długie lata aktynie wspierały parafię: Walentynę Leszczyńską i Mikołaja Kowalewskiego. W dowód uznania za pracę na rzecz parafii, Arcybiskup Jakub przyznał także listy pochwalne: Sergiuszowi Stepaniukowi, Eugeniuszowi Rusiłowiczowi, Bazylemu Kościuczukowi, Walentynie Karpiuk, Irenie Matus, Marii Moroz, Marii Nieścier. Dziękując nagrodzonym za ich ofiarną pracę Jego Ekscelencja podkreślił, że na podziękowanie zasługuje wiele innych, nie wymienionych z nazwiska osób, którzy również włożyli wiele pracy, starań i serca w obecne materialne i duchowe oblicze parafii. Dzięki ofiarności ich oraz kolejnych proboszczów: śp. ks. mitr. Aleksandra Chilimoniuka, ks. mitr. Jana Fiedorczuka, ks. mitr. Jerzego Mackiewicza, w ciągu 35 lat powstała prężna, żywa, wprawdzie nieliczna, ale dobrze funkcjonująca wspólnota, która jednocześnie znakomicie administruje rozległym, zabytkowym cmentarzem. Na zakończenie nabożeństwa proboszcz ks. Piotr Pietkiewicz wyraził wdzięczność Jego Ekscelencji, duchownym i licznie przybyłym wiernym za wspólną modlitwę oraz zapewnił, że przejmując owoc ofiarnej pracy swych poprzedników, zatroszczy się o dalszy rozwój parafii, porządkując i inwentaryzując cmentarz. Pierwsze kroki w tym kierunku już zostały poczynione, gdyż w przeddzień święta uruchomiona została zakładka na parafialnej stronie internetowej, dająca możliwość wyszukania grobu na cmentarzu wraz ze zdjęciem i dokładną lokalizacją w kwartale na mapie cmentarza. Po nabożeństwie wszyscy obecni otrzymali w charakterze upominku „Akatyst za zmarłych” wydany z okazji uroczystości rocznicowych.

Retransmisja św. Liturgii

O historii parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku i zbliżającym się święcie parafialnym na antenie radia Orthodoxia z proboszczem ks. Piotrem Pietkiewiczem rozmawia ks. Mateusz Kiczko.


Fot. Marcin Surynowicz