Remont Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego po Passze

Dominika Kovačević, 26 marca 2016

 Bazylika Zmartwychwstania Pańskiego, zbudowana nad grobem Chrystusa w Jerozolimie, potrzebuje wielkiego remontu – w złym stanie jest zwłaszcza kopuła. W ramach prac remontowych zostaną zdjęte m. in. płyty marmurowe, które podda się renowacji.

Prace, powierzone greckim specjalistom, rozpoczną się po prawosławnej Passze w tym roku (czyli po 1 maja). Renowacja jest finansowana przez trzy chrześcijańskie wspólnoty: prawosławnych Greków (czy właściwie, Patriarchat Jerozolimy, bowiem większość wiernych to Arabowie), Ormian oraz rzymsko-katolicki zakon franciszkanów. Część kosztów pokryją również różne instytucje i osoby prywatne.

Remont ma trwać do początku 2017 roku – około ośmiu miesięcy. Świątynia będzie udostępniona pielgrzymom w tym czasie.

Na podstawie: spc.rs