polska: Uroczystości w Wałbrzychu

Uroczystości w Wałbrzychu

ks. Marek Kiślak, 14 czerwca 2017

W sobotę 10 czerwca w Centrum Sztuki i Nauki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyły się 2 Wałbrzyskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną. Wystąpiły dwa chóry - Kameralny Chór Żeński im. Św. Lidii przy Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie i Męski Chór Wojskowy Stratos przy Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego w Warszawie.

Koncert poprzedziły warsztaty ikonograficzne w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, które poprowadził ikonograf Jan Grigoruk. Następnie ikony zaprezentowane na warsztatach stanowiły tło dla koncertu muzyki cerkiewnej.

Dzięki uprzejmości lokalnych mediów spotkania poprzedziła szeroka kampania informacyjna. Zaproszenie na koncert przyjęło ponad 300 osób na czele z przedstawicielami władz miasta i instytucji kultury. Chóry zaprezentowały najwyższy poziom muzyczny co miało odzwierciedlenie w brawach publiczności i owacji na stojąco. Chórowi św. Lidii dyrygowała Matuszka Katarzyna Kosińska natomiast chórowi Stratos przewodniczył ks. kpt Łukasz Godun.

Organizatorem spotkań była Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych w Wałbrzychu przy ścisłej współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury i Miastem Wałbrzych.

Wydarzenie poprowadził dr Marcin Abijski.


Wszystkich Świętych w Wałbrzychu

W tym roku święto wałbrzyskiej parafii (11 czerwca) zbiegło się bezpośrednio z 2 Wałbrzyskimi Spotkaniami z Muzyką Cerkiewną. Okoliczność ta spowodowała niezwykły charakter święta. Świętą Liturgię wspólnym śpiewem upiększyły chóry św. Lidii i Stratos. Dla wałbrzyskiej wspólnoty było to niezwykle miłe i pokrzepiające wydarzenie.

Homilię wygłosił ks. Michał Dmitruk z Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wołominie, który podkreślił, że dzień Wszystkich Świętych jest konsekwencją Zesłania Ducha Świętego na apostołów. W słowie zamykającym święto parafialne proboszcz podziękował chórom i wszystkim gościom za przyjcie zaproszenia na spotkania z muzyką cerkiewną i święto parafialne.

Chórom i wszystkim osobom zaangażowanym w Wałbrzyskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną serdecznie dziękujemy! Zarówno parafia jak i partnerzy wyrazili chęć nadania spotkaniom charakteru cykliczności.

Fot. Kodak Express Digital Solutions i dr Marcin Abijski.