publicystyka: Otwórz drzwi serca!

Otwórz drzwi serca!

tłum. Anna Kindziuk, 14 czerwca 2017

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» (J.,20,19)

Nie rozpaczajmy z powodu tego, iż i w naszym zatwardziałym sercu pojawił się Jezus Chrystus. Dostęp do Niego jest jakby zamknięty; przecież my sami uporczywie i zawzięcie zamykamy swoje serca przed wszystkim, co dobre i piękne, w bezsensownej dumie odpychamy od siebie „to jedyne, czego nam potrzeba” i staramy się zagłuszyć głos naszego sumienia, który jednak nie daje nam spokoju. Jednakże nawet w tym zawziętym wyobcowaniu, w tej z pozoru twierdzy nie do zdobycia, w której to się zamknęliśmy, może nieoczekiwanie pojawić się Bóg. Pojawić się wśród naszych samolubnych i podstępnych uczuć , wśród naszych trosk dnia codziennego i powiedzieć nam: „Pokój wam!”. Bóg pragnie naszego zbawienia, przebacza nam wszystkie nasze grzechy, puka do drzwi naszego serca i kiedy znajduje je zamkniętymi, to próbuje mimo wszystko przedostać się przez nie i opromienić swoim światłem mrok panujący w naszej duszy.

Jezu Chryste, przeniknij także w moje serce! Ty, który wskrzesiłeś martwego i sam powstałeś z martwych, wskrzesz także i we mnie martwe nasienie dobra i nawet przez zamknięte na wszystkie spusty drzwi wejdź w moje serce, opromień moją ślepotę duszy światłem Twej obecności i pozwól mi usłyszeć Twe święte słowa „Pokój Wam!”.

Fot. Aleksander Wasyluk / orthphoto.net
 

za: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014