Honkg-Kong: publikacja prawosławnego katechizmu po chińsku

Dominika Kovačević, 05 czerwca 2017

Prawosławna misja w Chinach w pierwszej połowie XX wieku systematycznie się rozwijała; 1956 roku Cerkiew chińska uzyskała autonomię ze strony Patriarchatu Moskiewskiego. Jednak tzw. Rewolucja Kulturalna w latach sześćdziesiątych przyczyniła się do zamknięcia większości parafii. Obecnie w tak wielkim kraju działa ich zaledwie kilka. Większa wolność religijna jest w Hong-Kongu, w którym działają dwie prawosławne parafie: św. Łukasza w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola oraz apostołów Piotra i Pawła pod opieką Patriarchatu Moskiewskiego.

Duchownym w tej drugiej cerkwi jest o. Anatol Kung, który przetłumaczył na chiński katechizm o. Olega Dawidenko. Katechizm wydało Chińskie Prawosławne Wydawnictwo.

Wydanie nowego katechizmu to ważne wydarzenie w historii chińskiej misji prawosławnej – aktualnie istnieje bardzo mało prawosławnych publikacji w języku chińskim, przez co prawosławni Chińczycy mają utrudnione poznawanie własnej wiary, zaś innowiercy o prawosławnym chrześcijaństwie nie wiedzą nic lub niewiele.

Katechizm obejmuje takie tematy jak Boskie Objawienie, Święta Tradycja oraz Pismo Święte, a także szczegółowo i dogłębnie wyjaśnia Wyznanie Wiary.

Katechizm będzie dostępny w prawosławnych parafiach w Pekinie, Szanghaju i Kong-Kongu. Można go również zamówić za pośrednictwem strony internetowej Chińskiego Prawosławnego Wydawnictwa.

Na podstawie: pravoslavie.ru/en