Motocykle dla kenijskich kapłanów od Cerkwi amerykańskiej

Dominika Kovačević , 23 marca 2016

 Rok temu, goszcząc w USA, arcybiskup Kenii Makary wspomniał, że wielu kapłanów jego metropolii musi pokonywać pieszo olbrzymie odległości, żeby dostać się do swoich wiernych – co jest nie do pomyślenia dla duchownych chodzących do swych parafian najwyżej kilka ulic dalej – i że motocykle znacznie ułatwiłyby niesienie posługi duszpasterskiej. Wówczas biskup diecezji środkowo-zachodniej Cerkwi amerykańskiej (OCA) Paweł stwierdził, że spróbuje wraz z wiernymi swojej diecezji pomóc zrealizować marzenie afrykańskiego hierarchy.

Zorientowano się w cenach motocykli i wyliczono, ile trzeba zebrać tj. 10 tysięcy dolarów. Zbiórkę rozpoczęto w pierwszy dzień Postu Bożonarodzeniowego – 15 listopada 2015 roku.

Odzew przekroczył najśmielsze oczekiwania: do początku Wielkiego Postu zebrano 31 128 dolarów, czyli 311% tego, co zamierzano.

Dziesiątego marca na spotkaniu Grupy Misyjnej Chicago w greckiej cerkwi św. Jana Chrzciciela, biskup Paweł przekazał czek na wspomnianą sumę o. Martinowi Ritsi – szefowi Prawosławnego Chrześcijańskiego Centrum Misyjnego (OCMC).

Władyka Paweł na spotkaniu przyznał, że dotychczas miał poczucie, że wierni nie dają nawet małych ofiar na utrzymanie budynków cerkiewnych czy zapłatę rachunków wynikających z ich korzystania; przy czym ta inicjatywa ukazała, że ludzie chętnie dają pieniądze, jeśli są świadomi tego, że w taki sposób realizują cel i misję Cerkwi jako Ciała i Oblubienicy Chrystusa, Ludu Bożego.

Stwierdzono również, że prawosławni na Zachodzie mogą wiele nauczyć się zarówno od tych, którzy poświęcają swój czas i talent na ewangelizację zagranicą, jak też i od ewangelizowanych, a także że zadanie ewangelizacji nie polega tylko na nauczaniu.

Na podstawie: domoca.org