Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów PAKP

Katarzyna Jaworowska, 23 marca 2016

W dniu 22 marca br., pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Św. Sobór Biskupów PAKP, w którym wzięli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi.

Tematyka soborowa:
1. Zapoznano się z korespondencją Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja dotyczącej życia cerkiewnego Patriarchatu Konstantynopolitańskiego.
2. Z radością przyjęto zapowiedź oficjalnej wizyty w Polsce Jego Świątobliwości Patriarchy Antiocheńskiego i całego Wschodu Jana X, która odbędzie się w dniach 16-22 sierpnia 2016 r. Przyjęto ramowy program pobytu Jego Świątobliwości w Polsce.
3. Przyjęto zaproszenie Jego Ekscelencji Metropolity Verii Pantelejmona na uroczystości poświęcone św. ap. Pawłowi, które odbędą się w dniach 4-5 czerwca w Verii. Na uroczystości wydelegowano Jego Ekscelencję Biskupa Supraskiego Grzegorza i archimandrytę Atanazego (Nosa), Namiestnika monasteru w Jabłecznej.
4. Przyjęto komunikat Patriarchatu Ekumenicznego dotyczącego sytuacji cerkiewnej w Cerkwi Czeskiej i Słowacji, wyrażając zadowolenie z zakończenia nieporozumień administracyjnych tej Cerkwi.
5. Omówiono sprawy związane z działalnością Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Zatwierdzono skład nowego Zarządu Bractwa na czele z przewodniczącym Maciejem Owsiejczukiem oraz opiekunem duchowym ks. Pawłem Szwedem. Na nowego opiekuna Bractwa z ramienia Św. Soboru Biskupów powołano Jego Ekscelencję Biskupa Supraskiego Grzegorza, dziękując za długoletnią pracę z młodzieżą Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Białostockiemu i Gdańskiemu Jakubowi.
6. Zapoznano się z treścią sprawozdania z XI Ogólnopolskiej Konferencji Doradców Metodycznych i Wizytatorów Nauczania Religii, ustosunkowując się do problemów w nim przedstawionych.
7. W związku z zakończeniem kadencji Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza na stanowisku Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej do Zarządu PRE skierowano Jego Ekscelencję Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla.
8. Omówiono tematykę projektów dokumentów na Wszechprawosławny Sobór, który odbędzie się w dniach 18-27 czerwca br. na Krecie, zgłaszając swoje uwagi, które przedstawione zostaną na ww. Soborze. W Soborze wezmą udział: metropolita, arcybiskupi, biskupi, czterech duchownych i trzech świeckich.
9. Przyjęto sprawozdania z życia poszczególnych diecezji za 2015 rok, omawiając jednocześnie stan życia cerkiewnego w ubiegłym roku.
10. Przyznano nagrody cerkiewne z okazji Św. Paschy 2016 r. dla osób duchownych i świeckich.
11. Wyznaczono ogólnometropolitalne kwesty na potrzeby:
- Zapałów – remont cerkwi – październik 2016 r.
- Bydgoszcz – remont cerkwi – listopad 2016 r.
- Kwiatoń – remont cerkwi – grudzień 2016 r.
12. Przyjęto tekst orędzia paschalnego.

za: orthodox.pl