polska: O misji świętych Cyryla i Metodego w Lublinie
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

O misji świętych Cyryla i Metodego w Lublinie

ks. Jerzy Łukaszewicz, 12 maja 2017

W dniu 11 maja br. JE ambasador Bułgarii Emil Yalnazov wraz z małżonką odwiedził ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskupa Abla. Ambasadorowi towarzyszyli: przedstawiciel Naukowego Towarzystwa Bułgarskiego w Mołdawii prof. Nikolai Chervencov wraz z żoną oraz prof. Peter Sotirov z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Ambasador Bułgarii i arcybiskup Abel wymienili się podarunkami. Dostojny gość przekazał władyce Ablowi ikonę św. św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego, zaś władyka Abel podarował ambasadorowi drzeworyt przedstawiający Ukrzyżowanie Chrystusa.

Następnie w Centrum Diecezjalnym ambasador Bułgarii otworzył wystawę poświęconą 1100. rocznicy śmierci Klemensa Ochrydzkiego z okazji rozpoczynającej się konferencji naukowej z cyklu „Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS, Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej oraz Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło Terenowe w Lublinie. Patronatem honorowym tematyczną konferencję objął ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej arcybiskup Abel.

Słowo wstępne wygłosił prof. Peter Sotirow, a następnie głos zabrał dyrektor Lubelskiej Slawistyki prof. Feliks Czyżewski, prekursor spotkań cyrylo-metodiańskich. Organizatorzy konferencji oddali głos arcybiskupowi Ablowi. Władyka podkreślił wielkość pracy, jaką wnieśli św. św. Cyryl i Metody w budowanie dziedzictwa duchowo-kulturowego tradycji prawosławnej. Ich apostolski trud do dnia dzisiejszego adorowany jest w tradycji Kościoła prawosławnego, wobec czego radosnym jest, że dni cyrylo-metodiańskie w Lublinie odbywają się we współpracy z Cerkwią.

Fot. Maria Chervencov