Festiwal w Hajnówce rozpoczęty!

Krystyna Kościewicz, 10 maja 2017

W przepięknym soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, jak co roku, w maju, znowu zabrzmiała uroczysta pieśń Gaude Mater Polonia. To znak, że rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Inauguracja 36 Festiwalu odbyła się 8 maja 2017 r., o godzinie 18. Na uroczystość przybyli liczni goście, wśród nich osoby duchowne, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, profesorowie wyższych uczelni, szefowie firm oraz mieszkańcy Hajnówki.

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej jest nie tylko popisem znakomitej chóralistyki z niemal całej Europy, doskonałej modlitwy zapisanej przez zdolnych kompozytorów. Jest zjawiskiem religijno – muzycznym i społecznym, doskonale promującym Hajnówkę, małe miasteczko na brzegu Puszczy Białowieskiej . Gdyby nie Festiwal, pewnie niewielu słyszałoby o Hajnówce.

Jego Eminencja arcybiskup Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pobłogosławił 36 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

- Jako zwierzchnik Cerkwi dziękuję panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzejowi Dudzie, za objęcie festiwalu prezydenckim patronatem – powiedział metropolita Sawa. -Wszystkich serdecznie witam na inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Pozdrawiam serdecznie, wśród nas księdza biskupa Tadeusza Pikusa, ordynariusza diecezji drohiczyńskiej, pana wojewodę podlaskiego Bogdana Paszkowskiego, wszystkich zebranych duchownych i świeckich. Witam serdecznie także chóry i dyrygentów, w tym roku wystąpi 27 chórów. Życzę, by śpiew występujących chórów przenikał jak najgłębiej do serc i umysłów słuchaczy. Komisji oceniającej życzę zadowolenia z tej pracy, obiektywizmu, zgodności w podejmowaniu decyzji. Organizatorom dziękuję za pracę włożoną w przygotowanie Festiwalu. Sponsorom – za wsparcie. Boże, błogosław 36 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2017 roku.

Każdy, kto kiedykolwiek słuchał wystąpień konkursowych w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce, ten nigdy nie zapomni niesamowitego wrażenia. I nie jest to tylko wrażenie artystyczne.

- Czy śpiew cerkiewny poza nabożeństwem i świątynią może osiągnąć swój cel? – pytał metropolita Sawa. - Naturalnie – nie. Tę świadomość też musimy mieć. Owszem, artystycznie, w swoim wykonaniu może być wzniosłym, lecz będzie pustym. Podkreślam: śpiew cerkiewny posiada wartość szczególną, kiedy wykonywany jest w świątyni.
- Śpiew cerkiewny, to nasza duchowa kultura, która oczarowuje wielu poprzez całą historię naszej Cerkwi – tłumaczył metropolita Sawa. - Ceńmy to bogactwo i przekazujmy je nieskazitelnie nowym pokoleniom. Jest ono świadectwem duchowego zdrowia i mocy Cerkwi.

W imieniu organizatorów, gości powitał ks. mitrat Michał Niegierewicz, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
- Dzisiejszy koncert, w wykonaniu chóru Błahowiest z Rygi, notabene ubiegłorocznego laureata, wprowadzi nas w świat mistyki i duchowości – zwrócił się do zebranych ks. mitrat Michał Niegierewicz. - Poprzez śpiew cerkiewny, dostrzeżemy bogactwo tradycji Kościoła Prawosławnego. Śpiew cerkiewny, to modlitwa, ale zarazem sztuka. Sztuka sakralna, która dotyka duszy każdego człowieka. Hajnowski Festiwal Muzyki Cerkiewnej jest organizowany z błogosławieństwa Jego eminencji wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski. Organizatorami festiwalu są Społeczny Komitet Organizacyjny. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej, Hajnowski Dom Kultury, przy wsparciu parafii Świętej Trójcy w Hajnówce. Honorowy patronat objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda.

Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrał Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.
- Mam nadzieję, że ten tydzień spotkania ze śpiewem cerkiewnym, będzie promieniował na życie Cerkwi w Polsce i na życie innych wyznań, ale również na te nasze relacje w województwie podlaskim – powiedział Bohdan Paszkowski. - Ponieważ festiwal ma wymiar międzynarodowy, to myślę, że będzie również pozytywnym wkładem w relacje z naszymi sąsiadami. Dziękuję bardzo organizatorom, wszystkim instytucjom, które ten festiwal tak pięknie rozwijają.

Już po raz 29, podczas inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, zostały wręczone nagrody im. Księcia Ostrogskiego. Honorowe nagrody otrzymują je wybitni za działania na rzecz rozwoju kultury i duchowości prawosławnej oraz pojednania chrześcijan.
W 2017 r. kapituła uhonorowała mniszkę Julianiję Denisovą - kompozytorkę około 150 utworów muzyki cerkiewnej, slavistkę prof. Marzannę Kuczyńską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Konstantego Szewiela - mecenasa prawosławnej kultury na Białorusi, a także ofiary Akcji Wisła.

Nagrody wręczyli Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny „Przeglądu Prawosławnego” i Anna Radziukiewicz, przewodnicząca kapituły.

- W tym roku mija 70 lat od Akcji Wisła, kiedy około 150 tys. osób prawosławnych z południowo-wschodniej Polski przesiedlono na Ziemie Odzyskane - powiedziała Anna Radziukiewicz, prezes fundacji imienia Księcia Konstantego Ostrogskiego. - Kapituła postanowiła przyznać tę nagrodę na ręce przedstawicieli ofiar Akcji Wisła – Halinie Drozkiewicz i Włodzimierzowi Zuzuli. Była to nie tylko tragedia dla tej ludności, ale również ogromna strata jeśli chodzi o kulturę wysiedlonej grupy. Nagrodę przyznaliśmy za trwanie w wierze na nowych ziemiach i kontynuowanie tradycji.

Z koncertem inauguracyjnym, wystąpił Chór Kameralny „Błahowiest” z Rygi, pod dyrekcją Aleksandra Brandasa. Warto dodać, iż podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, chór z Rygi zdobył I miejsce w kategorii chórów akademickich. Koncert inauguracyjny prowadził ks. Paweł Sterlingow.

Program festiwalu

Fot. Zbigniew Dzwonkowski

za: www.festiwal.cerkiew.pl