świat: Ekumeniczne sympozjum

Ekumeniczne sympozjum

Ks. Michał Dmitruk, Ks. diakon Paweł Filinowicz, 09 maja 2017

W dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2017 roku w Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit w Josefstal w Bawarii miało miejsce ekumeniczne sympozjum, którego przewodnim tematem było pojednanie.

W sympozjum udział wzięli przedstawiciele różnych kościołów m.in.: Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, Greckiego Kościoła Prawosławnego, Serbskiego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji, Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Kościołów Ewangelickich oraz Kościołów Ewangelicko-Reformowanych z różnych państw europejskich, a także Kościoła rzymskokatolickiego. Polski Autokefaliczny kościół Prawosławny reprezentowali: ks. mgr Michał Dmitruk (jednocześnie sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej) oraz ks. diakon dr Paweł Filinowicz.

Podczas dziesięciu dni sympozjum miało miejsce wiele wykładów, konferencji oraz prelekcji dotyczących tematu pojednania w różnych jego aspektach. Pierwszym aspektem był wymiar narodowościowy dotyczący pojednania zwaśnionych państw. Jako przykłady przedłożono problem Polski i Niemiec po II wojnie światowej oraz Węgier i Rumunii dotyczący utraty na rzecz Rumunii w wyniku traktatu w Trianon w 1920 r. Siedmiogrodu.

Kolejnym aspektem sympozjum była kwestia pojednania międzywyznaniowego. W tym wypadku wartym zauważenia jest element dotyczący stwierdzenia, że możemy budować wspólne relacje na tym co nas łączy, gdyż kwestie dogmatyczne nie są do pogodzenia.

Podczas warsztatów bardzo kreatywna okazała się dyskusja panelowa dotycząca uchodźców i ich funkcjonowania oraz inkulturacji w państwach europejskich.

W trakcie dziesięciu dni sympozjum zorganizowano dla uczestników wiele atrakcji: zwiedzanie centrum wspólnoty muzułmańskiej w Penzberg, opactwa benedyktyńskiego w Benediktbeuern, gdzie znajdują się relikwie (ręka) św. Benedykta z Nursji, czczonego także przez naszą Cerkiew, a także miejscowość uzdrowiskową Bad Tölz.

Całość sympozjum była przeplatana prezentacjami różnych wyznań i narodowości. Każdy naród i religia miały możliwość zaprezentowania swojej specyfiki, położenia geograficznego oraz historii.

Grupę prawosławną stanowiącą ok. 20% uczestników odwiedził i swoją opieką objął władyka Serafim, Metropolia Niemiec, Europy Północnej i Środkowej Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Metropolita przebywał z nami przez trzy dni, które zostały uwieńczone wspólną Boską Liturgią, podczas której wszyscy wyznawcy prawosławia przystąpili do Eucharystii.

Dla podkreślenia rangi sympozjum wartym zauważenia jest fakt, że Rosyjski Kościół Prawosławny reprezentował jeden z najbliższych współpracowników Metropolity Hilariona, przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Warto także nadmienić, że konferencja odbyła się w malowniczej części Bawarii znajdującej się u podnóża Alp, co dało również możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Fot. ks. Michał Dmitruk, ks. diakon Paweł Filinowicz

Za: www.orthodox.pl