świat: Naukowa konferencja pedagogiczna

Naukowa konferencja pedagogiczna

Lilla Busłowska, 08 maja 2017

W dniach 28-29 kwietnia 2017 r. w przylegającym do Prawosławnego Monasteru p.w. Św. Ducha hotelu „Domus Maria” i w sali konferencyjnej prawosławnej parafii p.w. św. Mikołaja w Wilnie, odbyła się Międzynarodowa naukowa konferencja pedagogiczna: Świat Prawosławia w Regionie Bałtyckim: człowiek, wiara, język, moralność. Bałtycka sieć.

W konferencji z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i Całej Polski uczestniczyli ks. Andrzej Busłowski – wizytator nauczania religii prawosławnej i dr. Lilla Busłowska – doradca metodyczny, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Konferencję zorganizował Prawosławny Instytut Nauczania i Wychowania Wileńskiej i Litewskiej Diecezji, przy współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie i Naukowym Centrum Edukacyjnym św. Cyryla i Metodego; Prawosławnym Uniwersytetem Humanistycznym św. Tichona w Moskwie.

Konferencję otworzył Metropolita Wileński i Litewski Innocenty.

Sesji plenarnej przewodniczył ks. prot. Sergij Nejfah; dr socjologii, kierownik Diecezjalnego Centrum Edukacji i Katechizacji, dyrektor Instytutu prawosławnego nauczania i wychowania.

Celem spotkania była wspólna refleksja społeczności prawosławnej krajów regionu Morza Bałtyckiego nad aktualnymi kwestiami społeczno-kulturowymi, problemami wychowawczymi i edukacyjnymi w życiu Cerkwi i Jej funkcjonowania w świecie.

W ramach międzynarodowego forum naukowego odbyły się sesje plenarne: „Historia, literatura, sztuka i kultura: aspekty prawosławnej pedagogiki” oraz seminarium – okrągły stół: „Duchowe i moralne wychowanie w przestrzeni regionu Morza Bałtyckiego: aspekty tradycji pedagogicznej Rosji, Białorusi i krajów bałtyckich,” a także warsztaty.

Konferencja zgromadziła szefów diecezjalnych wydziałów edukacji religijnej i katechizacji, naukowców, studentów, nauczycieli, krajów regionu Morza Bałtyckiego, Litwy, Polski, Białorusi, Rosji, Estonii, Chorwacji.

Prelegenci zainspirowali do dyskusji i refleksji nad rangą i istotą kwestii edukacji religijnej Cerkwi prawosławnej. Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących referatów:

Aleksandr Użankow, prof. Srietieńskiego Seminarium Duchownego w Moskwie - Podstawy prawosławnej cywilizacji

Andriej Fomin, dr filozofii, kierownik Naukowego centrum kultury i historii przy Instytucie prawosławnego nauczania i wychowania Diecezji Wileńskiej – Przeobrażająca rola Prawosławia w życiu Regionu Morza Bałtyckiego; Doświadczenie edukacji historycznej w niedzielnej szkole

Anastasija Koszeczko, prof. Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego – Przezwyciężenie apostazji: system wartości nauczyciela w praktyce edukacji religijnej; F. Dostojewski i Prawosławie

Natalia Widmarowicz, prof. Zagrzebskiego Uniwersytetu – Lekcje współczesności: doświadczenie św. Jana Szanghajskiego i św. Dosyteusza Zagrzebskiego

Lubow Urbanowicz, dr Smoleńskiego Prawosławnego Seminarium Duchownego – Szkolna edukacja religijna: ku dyskusji o modele edukacji religijnej w praktyce europejskiej i rosyjskiej

Swietłana Diwnogorcewa, dr nauk pedagogicznych Humanistyczny Prawosławny Uniwersytet im. Św. Tichona w Moskwie. – Aktualne problemy nauczania prawosławnej kultury w szkole

Ludmiła Dorofiejewa, prof. Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie – Wychowawczy potencjał rosyjskiego piśmiennictwa: problem ideału

Oksana Gubariewa, Rosyjski Instytut Historii Sztuki, Sankt Petersburg – Duchowy język ikon w kontekście współczesnego procesu edukacyjnego

Lilla Busłowska, dr Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie -  Kształcenie nauczycieli – katechetów w polskim systemie edukacyjnym. Komplementarność teorii z praktyką.

Doświadczeniami i problemami edukacji religijnej w poszczególnych regionach Morza Bałtyckiego podzielili się podczas okrągłego stołu między innymi: ks. prot. Sergij Nejfah (Litwa), ks. Andrzej Busłowski (Polska), ks. prot. Aleksandr Lebiediew, kierownik Wydziału edukacji religijnej i katechizacji Estońskiej Prawosławnej Cerkwi  i ks. diak. Stefan Voropaj, przedstawiciel Wydziału edukacji religijnej i katechizacji Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi.
 
Efektem dyskusji było przyjęcie przez uczestników międzynarodowej konferencji uchwały dotyczącej kształtowania strategii współpracy i dialogu między regionami Morza Bałtyckiego w dziedzinie prawosławnej edukacji religijnej.

Za: www.orthodox.pl