Uroczysta procesja w Sokołowsku

Paweł Cebulski, 09 maja 2017

W dniu 29 kwietnia - w sobotę, o godz.12.00, odbyło się uroczyste procesyjne przeniesienie XIX wiecznego wyobrażenia Bogurodzicy w jej Częstochowskiej ikonie. Świętość przeniesiono z Domu św. Męcz. Elżbiety księżnej Fiodorownej do cerkwi św. Archanioła Michała. W świątyni miało miejsce nabożeństwo wotywne-molebien, któremu przewodniczył o. Eugeniusz Cebulski - proboszcz w Sokołowsku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością o. Witaliusz Gierusow - Rektor Pskowskiej diecezjalnej Szkoły Teologicznej, oraz pielgrzymi z Pragi, o. Andrzej Hilgenberga z cerkwi w Dreźnie; przybyła także grupa Stowarzyszenia Wschód–Zachód i Szkoły językowej dla cudzodziemców "Polonus" z Wrocławia.

Obecna była również Pani sołtys Lidia Frąckowiak, społecznicy z Sokołowska i duchowieństwo z cerkwi śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, a także o.Piotr Sokołowski i o Grzegorz Cebulski.

Ikona pochodzi z domu pobożnej prawosławnej Rodziny z Kamieńca Podolskiego, gdzie była relikwią przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Po wojnie przebywała w jednej z cerkwi Kamieńca Podolskiego odbierając cześć od wiernych. Towarzyszyła głównie prawosławnym ale i rzymsko-katolicy otaczali ją wiarą i modlitwą, jako swoiste „ognisko” umocnienia w trudnych chwilach i doświadczeniach; Odbierała hołd jako wraz z inną świętością tamtej ziemi - opieką Bogurodzicy w jej Poczajowskiej Ikonie.

W tym samym dniu była zaniesiona modlitwa za duszę JE ks. Arcybiskupa Jeremiasza i śp. Protoprezbitera Aleksieja Grafa Malcewa – pierwszego proboszcza Sokołowskiej cerkwi, który zmarł właśnie 29 kwietnia 1915r. - 102 lata temu.

Uroczystość jest realizacją programu związanego z działalnością Domu św.męcz.Elżbiety  ks. Fiodorownej w Sokołowsku.

Od stycznia 2017 roku, kierownictwo Domu z błogosławieństwa śp. Arcybiskupa Jeremiasza objął Pan Andrij Wowk. Kolejnym projektem będzie wystawa 107 ikon Bogurodzicy czczonych w Ukraińskiej Cerkwi, która przybędzie do Sokołowska z Kijowa w dniach 9-11 czerwca.

Fot. Michail Hildeberg