świat: Nabożeństwo dla uchodźców z Syrii i Iraku

Nabożeństwo dla uchodźców z Syrii i Iraku

ks. Marek Bonifatiuk , 23 marca 2016

W kościele Świętego Krzyża w Görlitz (Niemcy) była sprawowana wieczernia. To niecodzienne nabożeństwo w nadgranicznym kościele odbyło się 6 marca br. na prośbę kilku uchodźców syryjskich.

Miasto Görlitz w ostatnim czasie przyjęło u siebie ponad osiemset rodzin uchodźców z Bliskiego Wschodu. Między nimi znaleźli się także chrześcijanie z Syrii i Iraku. Niestety w mieście i okolicy nie ma żadnej prawosławnej cerkwi. Do cerkwi w Zgorzelcu nie mogą przychodzić ze względu na to, że nie posiadają odpowiednich dokumentów uprawniających do legalnego przekraczania granicy państwowej. W związku z tym zwrócili się do proboszcza parafii rzymskokatolickiej ks. Norberta Joklitschke o możliwość jakiegokolwiek nabożeństwa w rycie wschodnim.

Po przeprowadzeniu rozmów pomiędzy proboszczami parafii rzymskokatolickiej w Niemczech i prawosławnej w Zgorzelcu ustalono, że nabożeństwo odbędzie się w pierwszą niedzielę marca w kościele parafialnym w Görlitz.

Wieczernia była sprawowana głównie w języku greckim, cerkiewnosłowiańskim i niemieckim. Nie zabrakło jednak wstawek w języku arabskim. Większość obecnych na nabożeństwie stanowili Niemcy, chociaż nie zabrakło i chrześcijan z Syrii i Iraku.

Było to pierwsze i miejmy nadzieje nie ostatnie nabożeństwo dla uchodźców na terenie Görlitz.

fot. za: www.goerlitz.de, www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl