polska: Święto Iwerskiej Ikony Bogarodzicy w Kostomłotach

Święto Iwerskiej Ikony Bogarodzicy w Kostomłotach

ks. Michał Ciuchaj, 04 maja 2017

Już po raz jedenasty prawosławna wspólnoty w Kostomłotach gościła na uroczystościach ku czci Iwerskiej Ikony Bogarodzicy prawosławną społeczność nadbużańskich parafii oraz przybyłych pielgrzymów.

W pierwszą rocznicę wyświęcenia kostomłockiej cerkwi pw. św. Serafima z Sarowa z inicjatywy o. Gabriela ze św. Góry Athos została tam napisana Iwerska ikona Bogarodzicy. Wydarzenie to zostało w pamięci każdego uczestnika tamtych uroczystości. W 2005 roku mnisi z athoskiego monasteru Iweron przybyli do Kostomłotów i z triumfalną paschalną procesją przy licznie zgromadzonym duchowieństwie i setkach przybyłych pielgrzymów ikona została wniesiona do tej nowej cerkwi. Jest to szczególne błogosławieństwo Matki Bożej dla Domu Zakonnego w Kostomłotach.

Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością dwaj mnisi z Charkowa – ojciec archimandryta Nikodem, proboszcz cerkwi Ozierańskiej Ikony Bogarodzicy w Charkowie, wraz z ihumenem Glebem z charkowskiego monasteru Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy. Z błogosławieństwa arcybiskupa Abla o. ihumen Gleb po odczytanej Ewangelii wygłosił okolicznościowe kazanie.

Uroczystość zakończyła się świąteczną procesją. Następnie do zebranych zwrócił się władyka Abel. Arcybiskup podkreślił, że w tym dniu świętowana jest również pamięć św. Męczennika Młodzieńca Gabriela, który jest patronem naszej młodzieży. Władyka powitał też wójta gminy Kodeń Jerzego Trocia, podziękował chórzystom chóru „Chołmszczyna” i wszystkim zebranym. Ojcu archimandrycie Ambrożemu arcybiskup życzył wytrwałości i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa w dalszym służeniu Świętej Cerkwi Prawosławnej w Kostomłotach.

Fot. Władysław Szołucha