polska: Konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi

Konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi

Mirosław Czapkowicz, 05 maja 2017

Projekt złożony przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską zostanie dofinansowany w ramach VIII Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W uroczystości podpisania umowy, która odbyła się w MKiDN 5 maja 2017 r., wziął udział ordynariusz diecezji lubelsko – chełmskiej arcybiskup Abel oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Nazwa projektu, który realizować będzie Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska to „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”. Projekt obejmuje prace budowlano-konserwatorskie dotyczące 19 drewnianych zabytkowych obiektów (17 cerkwi, kapliczki i budynku przyklasztornego) z terenu Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Podlasia, ich otoczenia, a także prace konserwatorskie dotyczące drewnianych zabytków ruchomych, stanowiących unikatowe wyposażenie poszczególnych obiektów.

Elementem spajającym zadania w całościowy Projekt zintegrowany jest założenie budowy szlaku turystyki kulturowej pn. „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji” na bazie zrewaloryzowanych obiektów. W tym celu zaplanowano digitalizację obiektów, przygotowanie o każdym z nich filmu o charakterze przewodnika z audiodeskrypcją oraz tzw. śladu GPS dla wycieczek rowerowych. Materiały (film oraz ślad GPS) będą dostępne na urządzenia mobilne za pośrednictwem kodów QR. Materiał zdjęciowy zamieszczony zostanie na stronie internetowej szlaku. Pliki można będzie pobrać, obejrzeć i wykorzystać za pośrednictwem ogólnodostępnego oprogramowania będąc na wycieczce w okolicy rewaloryzowanych obiektów, ale również przed komputerem, ponieważ zostaną skupione na wspólnej platformie – witrynie internetowej.

Całkowity koszt realizacji projektu to 23,5 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie blisko 20 mln zł.

http://www.mkidn.gov.pl