Uroczystości w Przemyślu

Ilija Prymak, 04 maja 2017

W niedzielę 30 kwietnia 2017 roku, Jego Ekscelencja Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz wraz z Biskupem Szumperka Izajaszem (Cerkiew Ziem Czeskich i Słowacji) celebrowali Św. Liturgię w cerkwi prokatedralnej p.w. Zaśnięcia NMP w Przemyślu. Hierarchom asystowało duchowieństwo dekanatu przemyskiego oraz księża Arkadiusz Barańczuk z Gładyszowa, Mariusz Kiślak z Cieplic, Jaroslav Horvath z Czech.

Po Ewangelii kanclerz ks. mitrat Jan Antonowicz odczytał Orędzie Św. Soboru Biskupów PAKP z okazji 70 rocznicy tragicznej Akcji „Wisła”. Na zakończenie Liturgii Biskup Paisjusz – Ordynariusz Diecezji, w swym słowie skierowanym do wiernych porównał nasz Naród do Św. Niewiast Niosących Wonności – wielka wiara i nadzieja pomogły nam przetrwać Golgotę naszego Narodu i otrzymać radość prawdziwego przeżywania Zmartwychwstania tak jak tego doświadczyły te pokorne niewiasty niosące wonności dla namaszczenia ciała swego Nauczyciela… Radujcie się, bo nasza wiara daje nam siłę Zmartwychwstania!

Władyka dziękował Radzie Parafialnej, Młodzieży, Parafianom, Dostojnym Gościom naszej Cerkwi oraz Chórowi za przepełniony duchowością śpiew. Szczególne słowa wdzięczności Ordynariusz skierował na ręce naszych drogich Gości z Czech w osobach Biskupa Izajasza i diakona Jarosława, których nagrodził medalami Św. Maksyma Gorlickiego – to tutaj w tym najstarszym prawosławnym grodzie diecezjalnym w Polsce znajdują się pozostałości po katedrach metodiańskich takich, jakie macie na Morawach m.in. w Mikulczycach, – co świadczy o tym, iż ten gród był katedrą biskupów prawosławnych już na przełomie IX i X wieku. Władyka Izajasz dziękując za gościnność zapewnił wszystkich w swych modlitwach tam skąd przyszli uczniowie Świętych Cyryla i Metodego do Was – z Wielkiej Prawosławnej Morawy. Biskup Paisjusz podziękował także miejscowemu proboszczowi ks. Prot. Jerzemu Mokrauzowi i jego matuszce za ich oddanie Cerkwi Prawosławnej i niesienie świadectwa naszej Wiary na Ziemi Przemyskiej.

Po zakończeniu Liturgii Św. Hierarchowie wraz z duchowieństwem udali się na III Kongres Ukraińców w Polsce, podczas którego Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej, Biskup Paisjusz – odczytał Orędzie Św. Soboru Biskupów PAKP z okazji 70 rocznicy tragicznej Akcji „Wisła” oraz przekazał słowa pozdrowienia uczestnikom Kongresu w imieniu zwierzchnika naszej Cerkwi Metropolity Sawy i własnym.

Fot. Aleksander Mokrauz

za: www.orthodox.pl