WIADOMOSCI.CERKIEW.PL Komunikat Towarzystwa Biblijnego w Polsce
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Komunikat Towarzystwa Biblijnego w Polsce

Iga Zalisz, 30 kwietnia 2017

Dnia 27 kwietnia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (2017-2022). W jego skład, jako naczelnego organu Towarzystwa Biblijnego, weszli następujący oficjalni delegaci Kościołów: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Kościół Rzymskokatolicki), mgr Jerzy Betlejko (Kościół Prawosławny), ks. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczy), ks. bp Marek Kamiński (Kościół Zielonoświątkowy), ks. mgr Marian Madziar (Kościół Polskokatolicki), ks. bp M. Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów), prezbiter Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów), pastor Bronisław Hury (Kościół Chrystusowy), pastor Jarosław Dzięgielewski (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego).

Podczas zgromadzenia wybrano również Prezydium, w skład którego weszli ks. bp Andrzej Malicki jako prezes, ks. prof. Krzysztof Bardski, mgr Jerzy Betlejko oraz prezbiter Leszek Wakuła jako wiceprezesi. Członkiem Komitetu Krajowego i jego Prezydium jest też z urzędu dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Małgorzata Platajs. 

Tego samego dnia odbyło się również ostatnie posiedzenie poprzedniego Komitetu Krajowego, w którego skład wchodzili: ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki – wiceprezes (Kościół Rzymskokatolicki), ks. archimandryta Warsonofiusz - wiceprezes (Kościół Prawosławny), ks. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. bp dr Edward Puślecki - prezes (Kościół Ewangelicko-Metodystyczy), ks. bp Mieczysław Czajko (Kościół Zielonoświątkowy), ks. mgr Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), ks. bp Piotr M. Bernard Kubicki (Kościół Starokatolicki Mariawitów), pastor Marek Budziński (Kościół Chrześcijan Baptystów), ks. bp Andrzej Bajeński (Kościół Chrystusowy), pastor Paweł Lazar (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego). Ustępującym delegatom za długoletnią pracę, poświęcony czas i wspieranie misji Towarzystwa serdecznie podziękowała dyrektor Małgorzata Platajs wraz ze współpracownikami.

Towarzystwo Biblijne w Polsce zostało założone w 1816 r. Jest członkiem Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, organizacji powstałej w 1946 r. i obecnie działającej w dwustu krajach świata. Działa zgodnie z jej celem, którym jest osiąganie możliwie najszerszego, skutecznego i znaczącego rozpowszechnienia Pisma Świętego oraz pomaganie ludziom w otwieraniu się na działanie Słowa Bożego.

Towarzystwo Biblijne w Polsce działa przez tłumaczenie, wydawania i rozpowszechnianie Pisma Świętego, ściśle współpracując z wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi w naszym kraju. Służy również wszystkim ludziom zainteresowanym Biblią i wszystkim, którym doskwiera głód Słowa Bożego.