Laur Konserwatorski za odnowioną cerkiew w Kobylanach

ks. Andrzej Łoś, 28 kwietnia 2017

Już po raz XVIII Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie przyznaje Laur Konserwatorski za najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy. Rok 2017 to szczególne wyróżnienie dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, gdyż jednym z laureatów zabytkowych obiektów województwa lubelskiego została kobylańska cerkiew prawosławna.

Lubelską uroczystość rozdania nagród zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej na czele z wojewodą lubelskim prof. Przemysławem Czarnkiem. Kościół prawosławny reprezentował ordynariusz diecezji arcybiskup Abel, któremu asystował sekretarz ks. Andrzej Łoś.

Kobylańska cerkiew wśród obiektów sakralnych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej zasługuje na szczególne wyróżnienie. Wzniesiona została w 1890 r. wg projektu architekta Wiktora Syczugowa pw. Opieki Matki Bożej. Na skutek działań wojennych pierwszej wojny światowej obiekt został uszkodzony. W latach dwudziestych minionego stulecia w kobylańskiej świątyni próbowano ustanowić wspólnotę neounicką, lecz orędownictwem Bogurodzicy przetrwała jako prawosławna. Trudne losy Cerkwi prawosławnej w okresie międzywojennym sprawiły, że znalazła się ona na liście świątyń przeznaczonych do rozbiórki w okresie akcji burzenia świątyń prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku.

Uhonorowanie kobylańskiej cerkwi przez kapitułę konkursu „Laur Konserwatorski 2017” jest szczególnym dowartościowaniem kobylańskiej społeczności prawosławnej. Świątynia remontowana była w latach 2013-2016. Gruntowny remont obiektu połączono z rekonstrukcją zwieńczenia wieży i kopuły nawy głównej. Odnowiono ściany cerkwi, sklepienia, dachy, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki i instalacje, przeprowadzono konserwację ikon. Odznaczenie z rąk wojewody na scenie Teatru Starego w Lublinie w piątek, 28 kwietnia, odebrał ks. prot. Michał Ciuchaj – proboszcz parafii.

Podczas tego tradycyjnego już święta Państwowej Służby Ochrony Zabytków wyróżniane są także odznaczeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego indywidualne osoby, które przyczyniają się do ratowania obiektów dziedzictwa narodowego. Tego zaszczytu już wielokrotnie doznali proboszczowie licznych parafii Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Podczas tegorocznej uroczystości srebrną odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za ratowanie zabytków otrzymała inż. Maria Kuprianowicz, parafianka lubelskiej Parafii Prawosławnej św. Metropolity Piotra Mohyły za nadzór inwestorski gmachu Sądu Okręgowego w Lublinie.

TVP Lublin, angażując się w uroczystości, przygotowała film prezentujący perły architektury województwa lubelskiego, którym przyznano nagrodę Laur Konserwatorski w 2017 roku.

Remont cerkwi w Kobylanach został przeprowadzony dzięki środkom finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, programu RPO Województwa Lubelskiego, dotacji Urzędu Gminy w Terespolu oraz funduszom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Film prezentujący prace renowacyjne cerkwi w Kobylanach. /Ekteon Aleksander Wasyluk/

Fot. Tymoteusz Kozka, Ekteon