Lublin: debata o akcji „Wisła”

ks. Mirosław Wiszniewski, 27 kwietnia 2017

W czwartkowy wieczór, 27 kwietnia, w Teatrze Starym w Lublinie odbyła się debata „Akcja Wisła” 70 lat po. Historia – wspomnienia – teraźniejszość”. Wieczorne spotkanie odbyło się z inicjatywy Lubelskiej Fundacji Ponad Granicami im. Świętego Jacka Odrowąża, której prezesem jest dominikanin o. Tomasz Dostatni, przy współpracy z prezydentem miasta Lublina.

Debatę, w której wzięli udział prof. Grzegorz Motyka, działacz społeczny Krzysztof Stanowski oraz p. Iwona Iwaniuk, prawosławna parafianka ze Sławatycz – dziecko akcji „Wisła”, poprowadził o. Tomasz Dostatni.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem prezydenta miasta Lublina dr. Krzysztofa Żuka. Zabierający głos mówili o dzisiejszych relacjach polsko-ukraińskich, o problemach we wzajemnych stosunkach oraz materiałach źródłowych dotyczących genezy i konsekwencji akcji „Wisła”. Pani Iwona Iwaniuk dzieliła się swoimi wspomnieniami tragicznej w skutkach akcji „Wisła” i przywiązaniu do Świętego Prawosławia i Cerkwi.

Narratorem tego spotkania był Witold Dąbrowski, dyrektor Teatru NN „Brama Grodzka” w Lublinie, który z wydanej przed pięcioma laty przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej książki „Dwie godziny” czytał wspomnienia Mikołaja Chrola z Parośli w gm. Sławatycze, dotyczące deportacji z rodzinnej wsi.

Bardzo wzruszającym momentem tego wieczoru był odśpiewany przez chór „Chołmszczyna” hymn – legenda o deportacji akcji „Wisła” – „W naszij Lubelszczyzni sumni dni nastały....” oraz paraliturgiczny hymn do Matki Bożej Chełmskiej „De Ty zhasła zore nasza z chołmskoi hory...”.

Wśród licznie zebranych uczestników tej historycznej debaty znaleźli się m.in. arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, konsul generalny Ukrainy Wasyl Pavlyuk, duchowieństwo obu parafii prawosławnych Lublina, księża profesorowie KUL.

Do zabrania głosu zaproszony został również prawosławny ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, arcybiskup Abel. Władyka wyraził wdzięczność o. Tomaszowi Dostatniemu i prezydentowi miasta Lublin za to, że właśnie w Lublinie rozpoczął się cykl dyskusji o tragicznej 70. rocznicy deportacji akcji „Wisła”. Arcybiskup przytoczył fragment Wielkanocnego Orędzia Świętego Soboru Biskupów PAKP, w którym hierarchowie odwołują się do dramatu prawosławnej społeczności, ofiar deportacji. Następnie przeczytał fragment listu Haliny Brodkiewicz, parafianki z Legnicy, wysiedlonej ze wsi Suszów, ówczesnej Potużyńskiej Parafii Prawosławnej. Słowa opisujące tragedię deportacji rodziny Sinicyn z 1947 roku wywołały łzy w oczach wielu zebranych.

Na zakończenie miała miejsce dyskusja, w którą angażowali się m.in. były rektor KUL prof. Andrzej Szostak, prof. Jerzy Bartmiński i inni. Prowadzący debatę o. Tomasz Dostatni podziękował wszystkim uczestnikom za obecność na tym znaczącym również dla miasta Lublin wieczorze.

Materiał video z debaty wkrótce na portalu medialnym Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – www.orthodox.fm

Fot. Tymoteusz Kozka