Święto parafialne na warszawskiej Woli

Tomasz Kręski, 26 kwietnia 2017

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! (J 20, 26-28)

Dnia 23 kwietnia br., w Niedzielę o Tomaszu, parafia wolska przeżywała święto parafialne. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski - Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce wraz przybyłymi duchownymi: ks. archimandrytą Teodozjuszem (Olenych), ks. mitratem Grzegorzem Misijukiem, ks. prot. Doroteuszem Sawickim, ks. prot. Marianem Bendzą, ks. prot. Tomaszem Stempą, ks. prot. Adamem Misijukiem - proboszczem wolskiej parafii, ks. protodiakonem Jerzym Dmitrukiem, ks. protodiakonem Rościsławem Gwizdakiem oraz ks. protodiakonem Markiem Zyc-Zyckowskim.

Po przeczytaniu fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 20, 19-31) kazanie wygłosił ks. prot. Doroteusz Sawicki.

Na zapriczastnom ks. proboszcz w serdecznych słowach podziękował Zwierzchnikowi naszej Cerkwi w Polsce – Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie - za przewodnictwo we wspólnej modlitwie podczas Świętej Liturgii oraz arcypasterskie błogosławieństwo.

Zgodnie z naszą parafialną tradycją, odnoszącą się do dzisiejszego święta, po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo oraz wierni zgromadzili się na placu przed cerkwią, gdzie została odsłużona panichida, której przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa. Następnie miała miejsce uroczysta Paschalna procesja, w trakcie której dokonano poświęcenia grobów zmarłych hierarchów Cerkwi, duchownych, żołnierzy i wiernych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu.

Po powrocie do świątyni z arcypasterskim słowem, do licznie zebranych wiernych, zwrócił się Jego Eminencja Metropolita Sawa, w którym hierarcha podkreślił aktualność realnej rzeczywistości Zmartwychwstałego Chrystusa w życiu doczesnym. Kończąc, Metropolita Sawa życzył duchowieństwu oraz wszystkim wiernym, aby radość ze Zmartwychwstania Chrystusa towarzyszyła nam nie tylko w okresie paschalnym, lecz trwała w naszych sercach i duszach przez cały rok.

Na zakończenie świątecznych uroczystości, przy ucałowaniu Krzyża, wierni otrzymali cząstkę Artosa (Chleb paschalny).

Całe dzisiejsze wyjątkowo uroczyste nabożeństwo upiększały na przemian dwa chóry: parafialny, kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka oraz dziecięcy, którym dyrygował psalmista pan Bogdan Kuźmiuk.

Zgodnie z naszą prawosławną tradycją, w Niedzielę o Tomaszu wierni odwiedzili groby swoich bliskich. Za dusze zmarłych tego dnia modlili się duchowni ks. prot. Mirosław Lewczak, ks. prot. Andrzej Lewczak, ks. prot. Jerzy Kulik, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki.

Fot. Marta Łuksza, lektor Andrzej Trochimiuk, Włodek Misijuk

za: www.prawoslawie.pl (Fotogaleria)