Album o Grabarce

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, 24 kwietnia 2017

Święta Góra Grabarka i znajdujący się na niej Prawosławny Żeński Monaster Świętych Marty i Marii wielokrotnie była już obiektem zainteresowań autorów i wydawców. Piórem i obrazem przedstawiali oni historię i dzień dzisiejszy tego świętego miejsca, za każdym razem na swój sposób oryginalnie, ale równocześnie i wycinkowo. Do kompleksowości pokazania historii i współczesności Grabarki nie pretenduje również najnowszy album poświęcony Świętej Górze, który z inicjatywy i staraniem monasteru świętych Marty i Marii wydała Warszawska Metropolia Prawosławna. Nie można mu jednak zarzucić braku oryginalności i piękna, o czym przekonać się może każdy, kto publikację weźmie do ręki.

Pretekstem do wydania nowego albumu o Grabarce stała się 70. rocznica powołania tu do życia żeńskiego monasteru. Odnosząc się do tej rocznicy metropolita warszawski i całej Polski Sawa w słowie wstępnym do albumu napisał m.in: „Wśród monasterów prawosławnych w Polsce miejsce szczególne zajmuje Żeński Monaster Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Samo miejsce słynie z wielowiekowych pielgrzymek do cudownej ikony Chrystusa Zbawiciela (Christa Izbawnika). Do sanktuarium w Grabarce przez wieki podążają wierni z krzyżami, wypraszając łask Bożych potrzebnych wśród różnych doświadczeń życiowych oraz aby złożyć podziękowanie za otrzymany dar i postawić na tym miejscu święty krzyż wdzięczności. Źródełko zaś, które wypływa u podnóża góry, stanowi swoiste źródło ewangeliczne u bram Jerozolimy, do którego zstępujący anioł opuszczał chorych. Wszystko to było powodem założenia w tym miejscu, w 1947 roku, żeńskiego monasteru. Dokonał tego ówczesny zastępca metropolity arcybiskup białostocki i bielski Tymoteusz (Szretter). Po zakończeniu działań II wojny światowej i ustanowieniu nowych granic Polski na jej terenie nie znalazł się ani jeden monaster żeński, pozostały zaś siostry, które nie miały gdzie zamieszkać, aby wspólnie praktykować życie monastyczne. To było powodem powołania w tym miejscu monasteru”.

Swoje rozważania na temat monastycyzmu na Świętej Górze zwierzchnik naszej Cerkwi kontynuuje tymi słowy: „Z okazji siedemdziesięciolecia monasteru siostry zadecydowały upamiętnić tę datę i wydać album pt. ‘Święta Góra Grabarka’. Pragną one w nim przedstawić w formie fotograficznej życie swojego duchowego matecznika. Album pokazuje całokształt życia monastycznego, które cicho, niezauważalnie, toczy się w ich monasterze, w modlitwie, wychwalaniu Boga w Świętej Trójcy, Bogarodzicy i wszystkich świętych, w wypełnianiu monastycznych posług. W ten sposób każdy, kto weźmie album do ręki, doświadczy żywego kontaktu z tym szczególnym miejscem, dotknie duchowości i poobcuje z modlitwą, a tym samym zastanowi się nad własnym życiem”.

Powyższe słowa powinny w zasadzie w wystarczający sposób zachęcić do sięgnięcia po najnowszy album. Dodać można byłoby jedynie, że w albumie zaprezentowano ponad 250 fotografii, wspaniale oddających klimat, i ten geograficzny, i ten duchowy tego świętego miejsca, zwanego często Górą Krzyży czy Prawosławną Częstochową. Poza samymi zdjęciami, które lepiej jest, co oczywiste, obejrzeć na własne oczy w albumie niż próbować je opisać, siostry zamieściły również wstęp. Nie jest on ani przesadnie długi, ani lakonicznie krótki, co mimowolnie również wpisuje się w magię wyjątkowego miejsca, którego dotyczy. Mowa w nim m.in. o patronkach monasteru – siostrach św. Łazarza – Marcie i Marii oraz ich posłudze; o historii Świętej Góry i wplecionych w nią dziejach żeńskiego monasteru; o życiu monastycznym i związanych z nim wyzwaniach; o święcie Przemienienia Pańskiego, które potrafi zgromadzić na Grabarce kilkanaście tysięcy osób jednocześnie; o krzyżu i jego symbolice; o Iwerskiej Ikonie Matki Bożej, której kopia znajdujące się w głównej świątyni wspólnoty, przyciąga wiernych pragnących prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo przed Zbawicielem.

W zakończeniu swojego wstępu siostry jakże dobitnie piszą: „Na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami. Nie tutaj znajduje się cel naszej wędrówki. Wszystko, co ziemskie, przeminie. Zarówno to, co dobre, co sprawia przyjemność, daje zadowolenie, przynosi satysfakcję, jak i to, co złe, niemiłe, trudne i gorzkie”, po czym cytują słowa wypowiedziane tu w 2000 r. przez metropolitę Sawę: „Grabarka to cud Zmartwychwstania i Przemienienia. Będąc duchowo martwi, tu powracamy do życia. Pogrążeni w egoizmie i konsumpcjonizmie dostrzegamy tu, że życie ma zupełnie inną wartość i cel, niż nam się wydaje”.

Niech prezentowany album przyniesie chwilę zadumy nad tymi słowami oraz niech będzie zachętą do odwiedzenia Świętej Góry Grabarki.

Album można m.in. nabyć w monasterze świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce oraz w sklepie internetowym www.sklep.cerkiew.pl.

______________
Święta Góra Grabarka, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2017, s. 176.