Biłgoraj: uroczystości ku czci św. Jerzego

ks. Jarosław Szczur, 23 kwietnia 2017

22 kwietnia br. w parafii prawosławnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju miały miejsce uroczystości liturgiczne, którym przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Święto parafialne rozpoczęło się nabożeństwem całonocnego czuwania, które sprawował ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. Radość paschalnego nabożeństwa przeplatała się tekstami liturgicznymi ku czci św. Jerzego Zwycięzcy. W czasie nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod kierownictwem matuszki Elżbiety Weremijewicz.

Centralnym punktem uroczystości była Boska Liturgia, której przewodniczył abp Abel wraz z przybyłym duchowieństwem. W czasie małego wejścia ordynariusz diecezji nagrodził biłgorajskiego proboszcza ks. Korneliusza Wilkiela kamiławką. W swoim słowie skierowanym do duchownego arcybiskup podkreślił, że „każda nagroda kapłańska ma być bodźcem do jeszcze wytrwalszej pracy i duchowego wzrostu”. Po odczytaniu ewangelicznej treści ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Jarosław Szczur z Puław.

W czasie Boskiej Liturgii śpiewał chór diecezjalny „Chołmszczyna”, który powołany został do życia przez arcybiskupa Abla. Chór występował m.in. podczas wieczoru kolęd wschodniosłowiańskich w Lublinie. Święto parafialne w Biłgoraju było pierwszym wydarzeniem, w którym chór śpiewał w czasie Boskiej Liturgii.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych m.in. burmistrz miasta Janusz Rosłan oraz starosta biłgorajski Kazimierz Paterak. Wśród gości obecni byli prezesi firm budowlanych, które stale współpracują z biłgorajską parafią. W nabożeństwie udział wziął przedstawiciel parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju – ks. Adam Malinowski.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja oraz rozdzielenie artosa. W swym podsumowującym słowie abp Abel zwrócił uwagę na potrzebę niesienia paschalnej radości całemu świata. Hierarcha podkreślał, że jedynym lekarstwem na trudy dnia codziennego jest głęboka wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa.

Na koniec abp Abel odznaczył orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny biłgorajskich parafian – Józefa Tychanowicza i Jana Fedaka (order odebrała córka). Przy odznaczeniu ordynariusz podkreślił oddaną, długoletnią pracę dla dobra wspólnoty oraz życzył wielu łask i duchowej radości.

Na koniec uroczystości słowa wdzięczności wyraził proboszcz – ks. Korneliusz Wilkiel. Duchowny podziękował zebranym za wspólną modlitwę oraz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek.

Foto: Jan Bogdan, Andrzej Wilkiel