polska: Poświęcenie ikon i kiotów w Gródku

Poświęcenie ikon i kiotów w Gródku

Radosław Kulesza, 22 marca 2016

Po zakończeniu Boskiej Liturgii w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w parafii Narodzenia Bogurodzicy w Gródku odbył się uroczysty molebien na pamiątkę triumfu Prawosławia. Nabożeństwo zostało uwieńczone poświęceniem nowych ikon w dębowych kiotach: Gródecka Ikona Matki Bożej oraz św. Jana Teologa. Poświęcenia dokonał proboszcz ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk.

Gródecka Ikona Matki Bożej - niegdyś kopia Wieleńskiej Ikony Matki Bożej - znajdowała się w Gródku i była szczególnie czczona. Dokładna data ofiarowania kopii Wileńskiej Ikony Matki Bożej nie jest znana. Można przypuszczać, że w latach 1572-1578 ofiarował ją syn Aleksandra Chodkiewicza - Grzegorz. W księdze wizytacji dziekańskich gródeckiej cerkwi z 1773 roku można przeczytać, że była to ikona w koszulce srebrnej i przystosowana do przenoszenia w trakcie procesji. Odnotowana również, że przy ikonie wisiały liczne wota ofiarne. Nie są znane losy ikony po I wojnie światowej.

Apostoł Jan Teolog jest poniekąd patronem ziemi gródeckiej, ponieważ ok. 1490 roku Aleksander Chodkiewicz zbudował monaster i cerkiew właśnie ku czci św. Jana Teologa. Była to pierwsza cerkiew na tych terenach. Do monasteru i cerkwi, która była pod wezwaniem św. Jana Teologa, sprowadził mnichów z góry Athos (inna wersja podaje, iż mnisi do monasteru w Gródku sprowadzeni byli z Kijowa). Dwa lata później mnisi otrzymują pozwolenie na przeniesienie monasteru w inne, bardziej ustronne miejsce - nad rzekę Supraśl. Dało to początek powstania monasteru i miasta Supraśl.

Oba kioty wykonał ręcznie w dębie Leon Naumiuk, parafianin i członek rady parafialnej w parafii św. Jana Teologa w Białymstoku. Na co dzień pełni on funkcję konserwatora zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Ukończył liceum plastyczne w Supraślu. Pan Leon jest synem wybitnego artysty-rzeźbiarza Włodzimierza Naumiuka, tworzącego w Kaniukach na Podlasiu. Ikony natomiast napisały siostry z monasteru w Zwierkach.

Całkowity koszt wykonania kiotów i napisania ikon wyniósł 42 tys. zł. Z całego serca dziękujemy parafianom i sponsorom, bez których kult Gródeckiej Ikony Matki Bożej oraz św. ap. Jana Teologa w naszej parafii byłby niemożliwy.

na podstawie:
1. "Święte miejsca i cudowne ikony" - o. Grzegorz Sosna i m. Antonina Troc-Sosna
2. www.grodek.cerkiew.pl
3. www.bacieczki.cerkiew.pl/


Fot. autor