Cerkiew w Kobylanach w TVP3 Białystok

Urszula Glińska, 10 kwietnia 2017

Magazyn religijny "U źródeł wiary", emitowany w TVP 3 Białystok, prezentujący historię i współczesność Cerkwi Prawosławnej w Polsce, w ostatnim ze swoich wydań 9 kwietnia szeroko przedstawiał nowo wyremontowaną Cerkiew w Kobylanach.

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach przeszła gruntowną renowację w latach 2014-2016 dzięki środkom pochodzącym z Funduszy Norweskich, pozyskanych dzięki pracy Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Fundacji Dialog Narodów.  W ramach projektu pn. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi”, którego celem była renowacja 7 unikatowych zabytkowych cerkwi Podlasia i Lubelszczyzny. W Kobylanach wykonano następujące prace: remont dachu, remont elewacji, remont ścian wewnętrznych i posadzek, remont stolarki, izolacja ścian fundamentowych. Dzięki temu zabytkowa cerkiew w Kobylanach powróciła swym wglądem do dawnej świetności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Projekt „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi" dofinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.