polska: Niedziela Palmowa w Katedrze Metropolitalnej

Niedziela Palmowa w Katedrze Metropolitalnej

MPH, 10 kwietnia 2017

W niedzielę poprzedzającą święto Zmartwychwstania Pańskiego, święta Cerkiew Prawosławna podniośle świętuje przybycie Chrystusa do Jerozolimy, nazywane także, z okazji przynoszonych tego dnia przez wiernych gałązek wierzbowych, Niedzielą Palmową. Wjazd Pański do Jerozolimy jest wydarzeniem o szczególnie radosnym charakterze, bowiem w tym dniu wspominamy ukazaną przez Chrystusa Boską chwałę ludowi Izraela. Zbawiciel wjeżdżając do miasta na oślicy, witany był przez tłumy ludzi, którzy trzymając gałązki w rękach i rzucając pod Jego nogi wołali: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony przychodzący w imię Pana: Hosanna na wysokościach!”. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż Chrystus nie przybywa do Jerozolimy w sposób tryumfalny i majestatyczny, szukając sławy i uznania wśród ludzi. Przybywa on w pokorze i skromności niosąc wyzwolenie od grzechu by okazać się prawdziwym Zbawicielem całej ludzkości. Wjazd do Jerozolimy, mimo niezwykle radosnego charakteru jest wydarzeniem zapowiadającym bezpośrednio mające nastąpić cierpienia, śmierć na krzyżu, ale i również Chwalebne Zmartwychwstanie i Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem.
 
W przededniu święta, całonocnemu czuwaniu, które odbyło się 8 kwietnia 2017 roku w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, przewodniczył Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski w asyście duchowieństwa świątyni. Podczas nabożeństwa jutrzni Jego Eminencja dokonał poświęcenia gałązek wierzbowych.

W dniu święta 9 kwietnia 2017 roku w katedrze metropolitalnej miała miejsce św. Liturgia, której przewodniczył Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski w asyście duchowieństwa katedry. Po odczytaniu fragmentu Św. Ewangelii świąteczne kazanie wygłosił Jego Eminencja Metropolita Sawa. Hierarcha przybliżył licznie zebranym wiernym znaczenie wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Nabożeństwo, tak jak i dnia poprzedniego, swym śpiewem upiększał chór katedralny pod dyrekcją ks. protodiakona Sergiusza Bowtruczuka. Do Świętych Darów przystąpiła znaczna część wiernych. Przed rozpoczęciem Św. Liturgii jak i bezpośrednio po jej zakończeniu Jego Eminencja Sawa dokonał obrzędu poświęcenia przyniesionych przez wiernych gałązek.

Fot. Ivan Teterko i Jakub Moczarski

za: www.orthodox.pl