Modlitewne Spotkanie Maturzystów

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 10 kwietnia 2017

W dniach 24-26 marca 2017 na Św. Górze Grabarce odbyło się Modlitewne Spotkanie Maturzystów. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób przystępujących w tym roku do egzaminu dojrzałości. Uczestnicy mieli możliwość oderwania się choć na chwilę od natłoku nauki. Maturzyści poświęcili swój czas odpoczynku, wyciszeniu oraz duchowym przygotowaniu do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach oraz możliwość przystąpienia do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii. Spotkanie rozpoczęło się piątkowym nabożeństwem wieczornym w głównej cerkwi monasteru na Grabarce.

Po służbie i wspólnej kolacji uczestnicy mieli okazję w sposób anonimowy zadać nurtujące ich pytania opiekunom duchowym przybyłym na spotkanie. W sobotę po Boskiej Liturgii odbyły się prace na rzecz monasteru aby „odświeżyć” Świętą Górę po zimie. Po obiedzie referat na temat żywota Świętego Ignacego (Branczaninowa) Biskupa Kaukaskiego i Czarnomorskiego wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Supraski Grzegorz, opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z ramienia Soboru Biskupów PAKP. Następnie po wieczornej służbie został poświęcony krzyż w intencji maturzystów. Wieczorem młodzież miała okazje wysłuchać o tym jak powinno się poprawnie czytać Pismo Święte. Tę część poprowadzili katecheci Marek Ignaciuk oraz Igor Dacewicz. W niedzielę maturzyści uczestniczyli w Boskiej Liturgii, po której odbyło się podsumowanie i zakończenie spotkania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność oraz życzymy Bożej pomocy w nadchodzących egzaminach.

za: www.orthodox.pl