Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Bielsk Podlaski

Ks. Krzysztof Wojcieszuk, matuszka Galina Szmydki, 07 kwietnia 2017

Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu Bielsk Podlaski roku 2017, jak to już jest w zwyczaju dekanatu, odbywały się w czwartek, piątego tygodnia Wielkiego Postu, przypadającego w tym roku na dzień 30 marca. Wtedy to Cerkiew Prawosławna powtórnie, jednak już w całości, czyta Wielki Kanon Pokutny Św. Andrzeja z Krety w czasie jutrzni poprzedzającej św. Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów.

Tradycyjnie, w środę wieczorem, w przeddzień rekolekcji, duchowni bielskich parafii, po odprawieniu nabożeństwa wielkopostnej jutrzni z czytaniem Wielkiego Kanonu w swoich parafiach, spowiadali się w cerkwi św. Arcystratega Michała. Parafialni duchowni, kolejno się zmieniając, w całości czytali Wielki Kanon, chór wydobywał głębokie jednogłosowe tony, przyprawiając całość zadumą. Spowiedź przyjmował dziekan okręgu Bielsk Podlaski, ks. Mitrat Leoncjusz Tofiluk.

W sam dzień rekolekcji, w czwartek, Wielkopostne Czasy rozpoczęły się o godzinie 7:00 w cerkwi Opieki Matki Boskiej w Bielsku Podlaskim. W czasie ich trwania duchowni z parafii, położonych wokół Bielska Podlaskiego, spowiadali się u dziekana. Około godziny 9:00 do świątyni przybył jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, po czym wkrótce rozpoczęła się Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. Na klirosie swoje miejsca zajęli dyrygenci ze świątyń położonych na terenie dekanatu.

Wszyscy duchowni na czele z Jego Eminencją zjednoczyli się z Chrystusem i wzajemnie ze sobą poprzez uczestnictwo w jednych Kielichu Eucharystycznym. Ten aspekt Św. Eucharystii podkreślił i rozwinął Jego Eminencja w swoim słowie, skierowanym do pasterzy. Sakrament Cerkwi – jak to ujął Metropolita – daje nam ogromną siłę, zarówno duchową, do walki z pokusami, jak i cielesną, do przełamywania swoich słabości. W Nim jesteśmy silni. Diabeł nie może nam zaszkodzić.

Po nabożeństwie miał miejsce wspólny obiad wszystkich duchownych, w czasie którego tradycyjnie został odczytany żywot św. Marii Egipcjanki.

za: www.orthodox.pl