Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Przemyskiego

Ks. mgr Dariusz Bojczyk, 06 kwietnia 2017

5 kwietnia br. w cerkwi parafialnej p.w. Opieki Matki Bożej w Kłokowicach odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Przemyskiego naszej diecezji. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył Jego Ekscelencja, Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz, Ordynariusz Diecezji w asyście księży dekanatu oraz spowiednika ks. Mitrata Bazylego Gałczyka z Gorlic i protodiakona Antoniego Jarego.

Na zapryczastnom z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się spowiednik dekanatu ks. Bazyli Gałczyk. Do Świętej Eucharystii przystąpili wierni tej najmniejszej w naszej diecezji parafii, liczącej zaledwie 28 wiernych.

Na zakończenie Władyka pozdrowił wszystkich z przyjęciem Świętej Eucharystii i nawiązując do tragicznych wydarzeń z przed 70 lat – Akcji „Wisła” prosił wiernych, aby zawsze stali na straży Św. Prawosławia, kultury i języka,  które pomogły im przetrwać golgotę tego świata przygotowaną przez złe moce. W słowach skierowanych do duchowieństwa, Arcypasterz życzył im wielu duchowych sił w niesieniu swego pasterskiego krzyża godnie prowadząc swych wiernych ku zbawieniu. Zwrócił także uwagę na miłość i oddanie cerkwi miejscowego proboszcza ks. mitrata Wiaczesława Janiela, który pomimo tego, że jego parafia jest najmniejszą w diecezji to cerkwie, które do niej należą mogą służyć przykładem dla większości naszych duchownych – bierzmy przykład z Jego oddania Cerkwi, posłuszeństwa i wielkiej wiary – zakończył Władyka.

Ks. Dziekan Mitrat Bazyli Zabrocki w imieniu duchowieństwa i wiernych przemyskiego dekanatu pozdrowił Biskupa Paisjusza z X rocznicą chirotonii biskupiej, która miała miejsce 13 kwietnia 2007 roku w Warszawie i życzył Arcypasterzowi wielu Łask od Boga w niesieniu arcypasterskiej posługi w naszej diecezji ku chwale i odrodzeniu Świętego Prawosławia.

Fot. Autor

za: www.orthodox.pl