polska: Niedziela Triumfu Prawosławia w Lublinie

Niedziela Triumfu Prawosławia w Lublinie

ks. Marek Waszczuk, 21 marca 2016

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Triumfu Prawosławia, każdego roku tak jak we wszystkich prawosławnych świątyniach ma szczególny charakter. W lubelskiej katedrze prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego Liturgii Św. Bazylego Wielkiego przewodniczył ordynariusz diecezji arcybiskup Abel, któremu asystowali proboszcz parafii ks. mitrat Andrzej Łoś oraz wikariusz ks. dr Andrzej Konachowicz oraz protodiakon Marek Waszczuk. Po odczytanej Ewangelii władyka Abel zwrócił się do wiernych ze słowami homilii. Arcybiskup podkreślił potrzebę budowania swojej świadomości prawosławnej na bazie bogactwa prawosławnej tradycji, duchowości i kultury.

Po zakończonej Boskiej Liturgii sprawowany był tradycyjny molebień w intencji Cerkwi prawosławnej. Następnie proboszcz parafii ks. mitrat Andrzej Łoś ogłosił wyniki wyborów do Rady Parafialnej. Na następną kadencję zostali wybrani: Andrzej Bojko – Starosta, Olga Filozof – zastępca Starosty, Władysław Panasiuk – Skarbnik, oraz Komisja Rewizyjna w składzie: dr Aleksander Kowalski, Ludmiła Kędzierska i Konstanty Frączek.

W imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP władyka Abel odznaczył Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III Stopnia Olgę Filozof i Władysława Panasiuka za wieloletnią ofiarną pracę w zespole Rady Parafialnej podkreślając ich gorliwość i zaangażowanie w życie parafii.

O godz. 17:00 wierni obu lubelskich parafii zgromadzili się ponownie w katedrze Przemienienia Pańskiego aby uczestniczyć w nabożeństwie pasyjnym z czytaniem tekstu Ewangelii wg św. Ap. Ewang. Mateusza. Podczas nabożeństwa homilię wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz.

fot. Andrzej Bojko