polska: Rekolekcje w Dekanacie Gdańskim

Rekolekcje w Dekanacie Gdańskim

o. Radosław Kondraciuk, 05 kwietnia 2017

17 marca br. w Braniewie odbyły się rekolekcje Dekanatu Gdańskiego. Kapłani przybyli przed rozpoczęciem Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, by móc wyspowiadać się przed zbliżającym się świętem Zmartwychwstania Pańskiego.

Wszyscy wierni, którzy przybyli w tym dniu do cerkwi, również przystąpili do sakramentu Spowiedzi, a później do sakramentu Eucharystii. Na koniec Liturgii, słowo do wiernych i kapłanów skierował dziekan Dekanatu Gdańskiego. Podziękował on proboszczowi małej Braniewskiej parafii za przyjęcie wszystkich u siebie, i podkreślił ważność oraz nieodzowność przystępowania do tych dwóch Sakramentów. Wyraził swoje zadowolenie, że szczególnie w tym dniu, wszyscy wierni przybyli do cerkwi i kapłani całego dekanatu, stali się duchową jednością.

Po zakończonej Liturgii kapłani udali się na wspólny posiłek, przy którym mogli omówić bieżące oraz przyszłe sprawy dekanatu.

Fot. Autor